Algemene voorwaarden voor alle opleidingen met een Alimento-tussenkomst

  • Opleidingen met een Alimento-tussenkomst zijn: open Alimento-opleidingen, open opleidingen bij erkende partners en maatopleidingen.
  • De deelnemers zijn werknemers van paritair comité (PC) 118 of 220, of zijn uitzendkrachten die werken in een bedrijf van PC 118 of 220: het kengetal van uw RSZ-nummer begint meestal met 048, 051, 052, 058, 258 of 848.
  • De opleiding gaat door tijdens de werkuren, of de opleidingsuren worden betaald of gerecupereerd.
  • Voor bedrijven vanaf 20 werknemers: er is een opleidingsplan conform het sectoraal model van de voedingsnijverheid. Dit opleidingsplan werd overlegd met de ondernemingsraad of de syndicale delegatie (indien van toepassing), wat werd bevestigd met de handtekening van de werknemersafgevaardigden (zie www.alimento.be/nl/sectorCAO).
  • Voor bedrijven met een overlegorgaan: het onthaalbeleid wordt jaarlijks overlegd met de ondernemingsraad of met de syndicale delegatie (zie www.alimento.be/nl/sectorCAO) .

 

Bijkomende voorwaarden voor open Alimento-opleidingen

Open Alimento-opleidingen zijn opleidingen waarvoor u rechtstreeks bij Alimento inschrijft.

Hoe inschrijven?

Inschrijven voor de open opleidingen van Alimento kan enkel schriftelijk via onze website www.alimento.be/nl/zoek-een-opleiding (u ziet dan meteen of er nog plaats is).

Opgelet: een inschrijving is pas definitief nadat u een bevestiging met daarbij meer praktische informatie hebt ontvangen.

Betaling

U ontvangt een factuur als u inschrijft voor een opleiding die u moet betalen. Of u voor een bepaalde opleiding kan betalen uit de KMO-portefeuille staat steeds vermeld bij de detailgegevens van elke opleiding. 

Getuigschrift

De werkgever kan na de opleiding een getuigschrift aanvragen.

Annulatie?

Annuleren van een inschrijving kan enkel schriftelijk, tot één week voor de start van de opleiding. Is een deelnemer afwezig zonder geldige annulatie?

  • Bij een betalende opleiding blijft u het inschrijvingsgeld verschuldigd.
  • Bij een gratis opleiding factureren we een annulatievergoeding van € 150 pp/dag.

Alimento heeft het recht om een opleiding te annuleren wanneer het vereiste aantal deelnemers niet wordt bereikt of in geval van overmacht (bv. ziekte van de instructeur). Alimento kan niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die hieruit zou voorkomen.

 

Bijkomende voorwaarden voor open opleidingen georganiseerd door erkende partners

Bij dit type opleiding schrijft u uw werknemers rechtstreeks in bij de erkende partner/ het erkend opleidingscentrum. Hier gelden de praktische voorwaarden van de partner!

Inschrijven, annulatie, getuigschrift

Voor vragen over inschrijving, betaling, annulatie, evaluatie en getuigschriften neemt u rechtstreeks contact op met onze partner. U ontvangt een factuur als u inschrijft voor een opleiding die u moet betalen. Of u voor een bepaalde opleiding kan betalen uit de KMO-portefeuille staat steeds vermeld bij de detailgegevens van elke opleiding.

Betaling

  • De erkende partner/opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de opleidingskost kan recupereren bij Alimento. Het bedrag van de tussenkomst vindt u bij de detailgegevens van elke opleiding.
  • Alimento betaalt nooit meer uit dan het factuurbedrag zonder BTW.

Bijkomende voorwaarden bij maatopleidingen

Een maatopleiding gebeurt altijd in onderling overleg tussen uw bedrijf, Alimento en de lesgever. Contactgegevens vindt u bij de detailgegevens van de opleiding.

Terugbetaling loonkosten via het Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

Voor voedingsbedrijven vormen de loonkosten een groot deel van de opleidingskosten. Het Vlaams Opleidingsverlof laat toe om daarvan een deel te recupereren. Belangrijk is wel dat u dit moet aanvragen vóór de start van de opleiding. In Wallonië en Brussel geldt nog het vroegere Betaald Educatief Verlof. De voorwaarden en aanvraagprocedure vindt u op www.alimento.be/vov (Vlaanderen) of www.alimento.be/bev (Brussel en Wallonië).

Terug naar boven