Werknemers uit de voedingsindustrie (PC 118, 118.03 en 220) die arbeidsongeschikt zijn geweest wegens COVID-19 hebben voor de periode van arbeidsongeschiktheid buiten gewaarborgd loon recht op een aanvullende vergoeding van het sociaal fonds. Dit werd overeengekomen door de sociale partners.

Voor wie?

De aanvullende vergoeding is bedoeld voor werknemers uit PC 118, PC 118.03 en PC 220 die arbeidsongeschikt waren door COVID-19 in de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 december 2021. De sociale partners kunnen deze periode verlengen als dit aangewezen is.

Bedrag

De tussenkomst bedraagt 19,30 euro bruto per dag arbeidsongeschiktheid wegens COVID-19 die niet gedekt is door gewaarborgd loon. De vergoeding wordt uitgekeerd in een zesdagenweek, zoals de uitkering van de mutualiteit, zelfs al werkt de werknemer in een vijfdagenweek. Voor deeltijdse werknemers wordt het bedrag berekend in verhouding tot hun prestaties.

Deeltijdse werknemers en werknemers die – na toelating van hun arts – het werk halftijds hervatten, hebben recht op deze vergoeding in verhouding tot hun prestaties.

Voorwaarden

  • Als werknemer tewerkgesteld zijn in PC 118 (arbeiders voedingsindustrie, PC 118.03 (arbeiders bakkerijsector) of PC 220 (bedienden voedingsindustrie) ongeacht de anciënniteit of tewerkstellingsbreuk (ook deeltijdse werknemers komen dus in aanmerking).
  • Arbeidsongeschikt zijn wegens COVID-19 buiten de periode van gewaarborgd loon in de periode tussen 13 maart 2020 en 31 december 2021.

Inhoudingen

De aanvullende vergoeding is niet onderworpen aan de sociale zekerheidsbijdragen maar wel aan bedrijfsvoorheffing. Het percentage bedrijfsvoorheffing dat in mindering wordt gebracht van het totale brutobedrag bedraagt 22,2%.

Procedure

De aanvullende vergoeding wordt door de werknemer aangevraagd bij het Sociaal Fonds.

De aanvraag bestaat uit alle hieronder opgesomde documenten:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier (klik hier).
  • Een medisch bewijsstuk van arbeidsongeschiktheid omwille van COVID-19 voor de duur waarvoor de aanvullende vergoeding wordt aangevraagd.
  • Een attest van de mutualiteit met vermelding van de vergoede ziekteperiode en het aantal vergoede ziekteuitkeringen.

Op te sturen naar Synersec

Je kan de documenten inscannen en doormailen naar info@synersec.be

Het is ook mogelijk om die per post te bezorgen aan:

Synersec vzw
Birminghamlaan 225
1070 Anderlecht

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Werknemers

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven