Tot eind december 2020 kunnen KMO’s en grotere ondernemingen gebruik maken van de werkbaarheidscheques van de Vlaamse overheid (tot 3 keer 10.000€). Dit sluit mooi aan bij de verplichte cao Werkbaar Werk en is daarom voor veel voedingsbedrijven een mooie stimulans om hiermee effectief van start te gaan. Een uitbreiding van het toepassingsgebied naar aanleiding van het corona-pandemie maakt het ook mogelijk om u te laten begeleiden in noodzakelijke aanpassingen op vlak van personeel en organisatie, bijvoorbeeld het ontwikkelen van een beleid rond thuiswerk, het bijbrengen van nieuwe vaardigheden naar aanleiding van corona, het omgaan met de impact op het psychisch welbevinden, …

Waarvoor kan je de Vlaamse werkbaarheidscheques gebruiken?

  1. Het aankopen van een werkbaarheidscan
  2. Begeleiding bij het uitvoeren van een meting/scan. Dit houdt in: rapporteren over de werkbaarheid, het opstellen van een werkbaarheidsplan, monitoring van de verandering op het vlak van werkbaarheid.
  3. Nieuw: advies, begeleiding en opleiding voor:
    1. Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van werknemers, in de gewijzigde context ten gevolge van de Corona-pandemie.
    2. Competentieversterking die noodzakelijk is om te kunnen werken in een gewijzigde arbeidscontext.
    3. Aanpak van de impact op het psychisch welbevinden van de werknemers en de werkgevers.

Hoeveel bedraagt de bijdrage van de Vlaamse overheid?

De maximale steun bedraagt 10.000 euro, maar deze kan wel drie keer toegekend worden.

Daarnaast loopt tot eind december 2021 de oproep DRIVE van het Europees Sociaal Fonds, waarmee u eveneens projecten ter bevordering van de werkbaarheid kan financieren.

Je kunt de werkbaarheidscheques aanvragen via de website van de Vlaamse overheid.

Naast de werkbaarheidscheques blijven uiteraard ook de andere instrumenten bestaan waar ondernemingen beroep op kunnen doen zoals de KMO-Portefeuille.

 

Meer info over werkbaar werk vind je op www.werkbaarwerk.be

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven