Al meer dan tien jaar organiseert Agoria, de federatie voor de technologische bedrijven, het ‘Interdisciplinair Assessment Project’ (IAP) voor de masteropleidingen Industrieel Ingenieur, Handelsingenieur en Handelswetenschappen van KULeuven. Dit jaar trokken Flanders’ FOOD en Alimento het project open naar de voedingsindustrie. Gastheer was Nuscience, wereldwijde speler in premixen, concentraten, nutritionele concepten en additieven in de veevoederindustrie. Het bedrijf, dat in 2017 de ‘Factory of the Future Award’ won, vertrouwde drie projecten aan de twaalf deelnemende studenten toe.

Succesvolle mix studenten

Bert Kint was een van de mentoren bij Nuscience. Onder zijn hoede moesten vier studenten een nieuwe methode uitwerken voor de bulkbelading van grondstoffen. ‘We hadden een probleem waar we al een tijdje oplossingen voor zochten. Deze situatie wilden we voorleggen aan studenten zodat het ook eens vanuit een andere invalshoek werd bekeken’, verduidelijkt Bert. ‘Mijn studententeam bestond uit drie industrieel ingenieurs en een handelsingenieur. Dat was een succesvolle mix, want enkele ideeën die ze voortbrachten, voerden we al effectief in.’

Blikken verruimen

Niet een, maar meerdere invalshoeken … dat is zoals de naam zelf zegt de belangrijkste sterkte van dit project. En ook voor de deelnemende studenten vormt de interdisciplinaire aanpak ontegensprekelijk een troef. ‘Werken aan een project met studenten uit andere opleidingen verruimt je blik’, zegt Stef, een van de deelnemers uit Bert’s team. ‘Voor ons studenten is dat ook belangrijk naar de toekomst toe. Op de werkvloer moet je immers kunnen samenwerken met mensen met een andere achtergrond en een verschillende mening.’

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven