Hoe wapen je jouw bedrijf en zijn mensen voor een duurzame loopbaan? Hoe zorg je ervoor dat iedereen de juiste vaardigheden geeft? Je vindt moeilijk technische profielen en wil daarom het technische talent dat je al in huis hebt versterken. Digitalisering en automatisering op de werkvloer moeten gepaard gaan met opleiding, maar hoe organiseer je dat efficiënt?

Eigen talent sterker maken

Ben je een kmo in de voeding? Dan helpt Alimento je bij deze uitdagingen. Via onze competentiechecks ontdek je welke vaardigheden jouw medewerkers sterker maken. Je krijgt een gratis analyse van de competenties die er binnen jouw bedrijfsmuren zijn. We tekenen een opleidingsplan uit en begeleiden je bij de implementatie ervan. Zo zorgen we er samen voor dat je mensen uitblinken in wat ze kunnen en doen.

Doe de competentiecheck

Er zijn drie invalshoeken. Onze drie competentiechecks. Een Alimento-adviseur bekijkt samen met jou wat in jouw bedrijf prioritair moet worden aangepakt.

1.    Competentiecheck technische vaardigheden

Techniekers zijn alsmaar schaarser op de arbeidsmarkt. Storingen komen daarom vaak in het takenpakket van de operatoren terecht. Heb ook jij nood aan meer technische competenties op de werkvloer? Een technisch expert brengt de huidige en toekomstige behoeften van je bedrijf én de vaardigheden bij je mensen in kaart. In overleg wordt een opleidingsplan uitgestippeld en krijg je bijkomend advies rond kennisoverdracht en opleidingsbeleid.

2.    Competentiecheck digitale vaardigheden

Bij digitalisering en automatisering hebben sommige medewerkers nood aan wat hulp. Bij bepaalden gaat het om digitale basisvaardigheden, anderen moeten specifieke programma’s onder de knie leren krijgen. En weten je mensen wel genoeg over cybersecurity? Wat ze wel en zeker niet online moeten doen? Een expert in digitale skills maakt een overzicht van de aanwezige talenten en kennis. De begeleiding helpt je aan een opleidingsplan en geeft advies voor een beter opleidingsbeleid.

3.    Competentiecheck opleidingsplan

Je bedrijf groeit. Nieuwe medewerkers willen een duidelijk groeipad en opleidingsmogelijkheden. Veranderingen vragen om nieuwe kennis en vaardigheden bij je mensen. Wil je je werknemers op een gestructureerde manier opleiden? Een expert brengt samen met jou de huidige en toekomstige competentienoden van je bedrijf in kaart. Hierbij wordt gekeken naar zowel vaktechnische als sociale vaardigheden. We begeleiden je bij het opmaken van individuele of afdelingsspecifieke opleidingsplannen, functiebeschrijvingen en een opleidingsbeleid. Zo ben je meteen in orde voor de arbeidsdeal! Ook krijg je advies rond mentorschap of nieuwe methoden voor het aanleren van werkinstructies.

Alimento stoomt je klaar om zelf aan de slag te gaan

Elke begeleiding in het kader van de competentiechecks verrijkt je bedrijf met de nodige tools en methodieken om in de toekomst zelf te werken aan duurzame loopbanen. Via een concrete aanpak leer je hoe je elk jaar je opleidingsplannen eenvoudig en gestructureerd opmaakt.

De begeleiding wordt volledig op maat van de noden van jouw bedrijf uitgewerkt. Je Alimento-adviseur vertelt je er meer over. Contacteer Annemie Salu.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven