De RCA-methode in een notendop:

  • Het verzamelen van de feiten

Bij een storing of een probleem wordt er een multidisciplinaire werkgroep samengesteld. Aan het begin van de analyse brengt een medewerker, de zogenaamde ‘kroongetuige’, de situatie in kaart. Hierbij worden er zoveel mogelijk feiten over het probleem verzameld: wie, wat, waar, wanneer …? Deze ‘foto’ van de situatie wordt vervolgens aan de werkgroep voorgesteld.

  • Het bepalen van de mogelijke oorzaken

Daarna verzamelt de teamleider van de werkgroep de nodige informatie over de mogelijke oorzaken van het probleem: hoe en waar is het fout gelopen? Deze oorzaken worden onderverdeeld in vier groepen: machine, mens, methode en materiaal.

  • Het bepalen van de grondoorzaak

Het overkoepelende team gaat op zoek naar de werkelijke grondoorzaak door vijf maal de volgende vraag te stellen: ‘Waarom?’ Uit ervaring blijkt dat complexe problemen vaak meerdere grondoorzaken hebben.

  • Het bepalen van acties

Samen legt men de meest geschikte acties vast en maakt men systematische stappenplannen op om ervoor te zorgen dat het probleem minder vaak (of helemaal niet meer) voorvalt.

Astra Sweets bracht deze werkwijze succesvol in de praktijk.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven