Nieuwe digitale technologie kan en zal pas echt goed werken als de voordelen van die technologie succesvol worden gecombineerd met de sterktes van de mensen. Hoe pak je dat aan? Flanders’ FOOD, Sirris, Alimento, Cobot en Woodwize hebben samen met Workitects de krachten gebundeld in het project Workplace Innovation in a Digitale Environment (WIDE).

Via dit project staan de organisatiearchitecten van Workitects klaar om 6 productiebedrijven gedurende anderhalf jaar te begeleiden met betrekking tot de impact van digitalisering op de bedrijfscultuur en hoe het werk georganiseerd wordt. Dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds is deze begeleiding gratis.

Begeleiding op maat

De begeleiding bestaat uit een combinatie van collectieve en individuele sessies:

  • Via een vijftal collectieve sessies krijgen deelnemers inzichten mee op vlak van arbeidsorganisatie en werkbaarheid, en de impact van technologie. De sessies zoomen sterk in op de concrete vragen die leven in de bedrijven rond de tafel, waarbij niet alleen de input van de experten, maar ook de uitwisseling onderling verrijkend werkt. In deze sessies krijgen deelnemers ook de kans om kennis te maken met nieuwe technologieën binnen de proeftuinen van Sirris, Flanders’ FOOD en ILVO.
  • Daarnaast heeft elk bedrijf recht op 4 workshops met de experten van Workitects, op maat van het bedrijf. Hierin worden tools en methodieken aangereikt om te komen tot een betere integratie van mens en technologie. 

Iets voor jouw bedrijf? 

Heb je een concreet digitaliseringsproject voor ogen, waarbij de digitale technologie een significante impact heeft op de jobinhoud, samenwerking en/of arbeidsorganisatie? Het soort digitalisering is niet van belang. Digitalisering van de productie (machines, automatisering van processtappen, fysieke ondersteuning van operatoren) of digitale technologie om data voor procesoptimalisatie te verzamelen, om beslissingen te automatiseren, om informatie te delen of te communiceren, om operatoren te trainen ...

Het is de bedoeling om met het project een cultuuromslag in je bedrijf na te streven. Je moet er dus voor ijveren dat tijdens het project alle neuzen in dezelfde richting wijzen rond de noodzakelijke stappen in het veranderproces. Daarom raden we aan om per bedrijf een multidisciplinair team samen te stellen (management, productie, HR ...)

Interesse?

Lees meer over dit project op de website van Flanders' FOOD

Wil je met jouw bedrijf deelnemen aan dit project of een vergelijkbaar project? Neem dan contact op met Lieve Ruelens 

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven