Waarom is een intern welzijnsbeleid van kapitaal belang?

Om welzijn op het werk om te zetten in een werkelijke motivator moet het op een duurzame manier in het bedrijfs-DNA zijn gegraveerd. Als er in een bedrijf aandacht is voor welzijn op het werk, dan halen zowel de werkgever als de werknemer hier op lange termijn voordeel uit:

  • Minder absenteïsme en minder personeelsverloop. Twee factoren die een bedrijf heel wat geld kunnen kosten. Door op zoek te gaan naar de oorzaak ervan en de arbeidsomstandigheden te verbeteren, kunnen organisaties:
    • de prestaties van hun werknemers verbeteren;
    • de niet-productieve stress verlagen;
    • hun personeel een beter werkkader bieden.
  • Verhoging van de betrokkenheid van werknemers. Zorgen voor een beter management kan vermijden dat medewerkers afhaken. Het maakt werknemers betrokken en tevreden in hun job. De teamgeest wordt er sterker door.
  • Ruimte voor innovatie. Als een bedrijf zijn werknemers meer welzijn kan bieden, zal het ook meer en beter kunnen innoveren. Bij meer welzijn ontstaat er namelijk ruimte voor innovatieve werkwijzen binnen teams.

Burn-out: een gevolg van te weinig aandacht voor welzijn op het werk?

De oorzaak van burn-out ligt niet altijd op het werk, maar toch is onvoldoende investeren in welzijnsbeleid niet zonder risico. In sommige gevallen kan het tot burn-out bij medewerkers leiden. Voortdurende stress door een te hoge werkdruk en een gebrek aan ondersteuning en erkenning zijn belangrijke oorzaken van langdurige uitval van werknemers.

De werknemer ervaart bij een burn-out aanhoudende vermoeidheid, lichamelijke pijn en stemmingswisselingen, waardoor er op termijn een aanzienlijk verlies van motivatie optreedt. Deze situatie schaadt niet enkel de getroffen werknemer, maar ook de collega’s en de werkgever. De prestaties op het werk zullen immers drastisch dalen, waardoor collega’s nog meer stress ervaren en zich alsmaar minder betrokken voelen op het werk. Kortom: geen oog hebben voor het aspect welzijn op het werk is vandaag geen optie meer.

Wil jij ook het welzijn op de werkvoer verhogen?

Raadpleeg ook ons aanbod van opleidingen Welzijn op het Werk.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven