Een leercultuur binnen je bedrijf verkrijg je niet zomaar. Dat weet ook Marine Harvest Pieters, zij nodigen hun werknemers uit om voorstellen te doen en zich verantwoordelijk op te stellen. Dat gebeurt door hen via werkgroepen en andere initiatieven te betrekken bij de dagelijkse  gang van zaken en het bedrijf. Op die manier komt leren al snel om de hoek kijken, gewoon door te doen; met specifieke opleidingen ter aanvulling indien nodig.

 

Betrokkenheid troef

Een van die werkgroepen is de 5S-werkgroep die orde en netheid in het oog houdt. De acht leden ervan gaan wekelijks de productie af. Ze bekijken of alles op de juiste plaats staat en wat er beter kan. Er wordt ook geluisterd naar medewerkers op de vloer die suggesties kunnen doen. Eens per maand gaan de leden rond de tafel zitten om hun vaststellingen te bespreken. Op basis daarvan werken ze oplossingen uit en stellen ze werkinstructies op die met foto’s ter illustratie op de werkvloer worden geafficheerd. Elke medewerker van het bedrijf kan tijdens het jaarlijkse feedbackgesprek met zijn chef aangeven of hij zich bij de werkgroep wil aansluiten. ‘Zaken praktisch op de vloer uitwerken, dat is wat telt’, benadrukt het management van Marine Harvest Pieters. ‘We stimuleren de leden van deze werkgroep dan ook om zelf initiatief te nemen, te leren communiceren en projecten uit te werken.’ 

Samen voor meer plezier

De werkgroep Happy at Work mikt op zijn beurt op het bevorderen van het welzijn en welbevinden van de werknemers. De groep – waaraan telkens een persoon van elke afdeling deelneemt – komt om de zes weken samen om dingen te organiseren. Dankzij die evenementen, die zowel tijdens als na de werkuren kunnen plaatsvinden, leren medewerkers elkaar beter kennen en beleven ze ook gewoon plezier. Zo was er al een voetbalwedstrijd, een soepbedeling voor een goed doel en een proeverij van een nieuwontwikkeld product.

Leren is leuk

Marine Harvest Pieters financiert ook opleidingen waaraan werknemers vrijwillig na de werkuren kunnen deelnemen. ‘Leren kan leuk zijn, dat is wat we hier willen tonen. We willen werknemers zin geven om te leren, waardoor ze dit doortrekken naar leren op de werkplek’, verduidelijkt het bedrijf. Dit initiatief kan leren met name voor kortgeschoolden – die tijdens hun schooljaren soms slechte ervaringen met leren hadden – aantrekkelijker maken. Het ruime cursusaanbod wisselt jaarlijks en is zeker niet altijd beroepsgerelateerd. Zo is er de cursus elektriciteit, leren werken met de computer en leren coachen, maar ook fotografie, koken en optimaliseren van de belastingaangifte.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven