De arbeidsdeal voert voor bedrijven met meer dan 20 werknemers de verplichting in om jaarlijks voor 31 maart een vormingsplan te bespreken met de ondernemingsraad, als die er niet is de vakbondsafvaardiging en als die er niet is de werknemers. Dat vormingsplan moet verschillende verplichte onderdelen bevatten en moet 15 dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken bezorgd worden aan de werknemersvertegenwoordiging.

In onze sector hebben we al een sectoraal model opleidingsplan, de sociale partners spraken in zowel PC220 als PC118 af dat bedrijven dit vormingsplan ook kunnen gebruiken in kader van de verplichtingen van de arbeidsdeal. Je kunt de procedure zoals je die gewoon bent blijven gebruiken, mits twee wijzigingen: 

Voortaan moet je het vormingsplan 15 dagen voor de vergadering waarop die besproken wordt doorsturen naar de werknemersvertegenwoordiging van die vergadering. Ben je een bedrijf met 20 werknemers of meer, en heb je geen ondernemingsraad en ook geen vakbondsafvaardiging, dan moet je dit vormingsplan voortaan bespreken met je werknemers. 

Naast het vormingsplan bevat de arbeidsdeal ook een individueel opleidingsrecht:  de deal voert een individueel opleidingsrecht van 5 dagen per jaar per VTE in. Daarvoor geldt een opstap naar 4 dagen in 2023. Tweejaarlijks zou dit moeten worden geregeld via een sectorale cao, zo niet zal een individuele opleidingsrekening gelden. Deadline voor die cao is telkens 30 september van het eerste jaar. Te starten vanaf 2023-2024. 

Binnen PC220 en PC118 zullen de sociale partners in het voorjaar bekijken of ze tot een sectorale cao vormingen komen die de vormingsrechten in de sector bepaalt en waardoor dus geen individuele vormingsrekening geldt. Tijdens die besprekingen bekijken ze ook of ze het sectoraal model van vormingsplan aanpassen. 

We houden je op de hoogte. 

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven