De sociale partners hebben samen richtlijnen afgesproken om binnen de voedingssector (PC 118) voldoende afstand te houden.

Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de generieke gids van de federale overheid en werden aangevuld met sectorspecifieke elementen. Deze richtlijnen vind je het hier terug.

“De sociale gesprekspartners roepen de bedrijven dan ook op om in alle situaties de "richtlijnen social distancing in voedingsbedrijven" toe te passen in overleg met de interne overlegorganen. Het is bovendien belangrijk om de maatregelen regelmatig te evalueren.

Belangrijk is dat de richtlijnen die vertaald worden binnen het eigen bedrijf worden opgevolgd door het bedrijf alsook alle arbeiders van het bedrijf. De leidinggevenden moeten de naleving van de instructies tijdens het werk, de pauzes en het transport afdwingen en controleren. De werknemers verbinden zich er zonder voorbehoud toe om ze individueel en collectief toe te passen.

Werknemers zijn mogelijk bezorgd, het is een uitzonderlijke situatie ook voor hen. Daarom is het belangrijk om regelmatig met de interne overlegorganen het beleid rond social distancing dat wordt toegepast in het bedrijf te bespreken. Open constructieve communicatie met begrip voor mekaars bezorgdheden.”

 

Deze gids zal ook gepubliceerd worden op de website van de FOD WASO.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven