‘Een leercultuur is essentieel voor de toekomst van ons bedrijf’, dat is het moto bij Kim’s Chocolates. Drie jaar geleden startte deze wereldspeler op het vlak van chocoladeverwerking met een gestructureerde aanpak van onthaal en opleiding voor nieuwe werknemers en uitzendkrachten.

 

Training en leergesprekken op de werkvloer

In dit gestructureerd systeem worden nieuwkomers vooreerst door een peter of meter onthaald. Alle informatie, regels, afspraken, normen en omgangsvormen komen uitgebreid aan bod met behulp van een welkomstmap. Daarna worden ze on the job getraind door een collega binnen een opleidingsschema met drie niveaus: een basisopleiding en twee doorgroei-opleidingen. Na elke opleidingsfase toetst de teamleider tijdens leergesprekken op de werkvloer naar de verworven vaardigheden om zo een competentie- en inzetbaarheidsmatrix op te stellen.

Persoonlijke opleidingsplannen en -mappen

Het bedrijf maakt voor alle nieuwe vaste werknemers een individueel opleidingsschema op. Dat is een gedetailleerde uitstippeling van alle stappen die ze moeten doorlopen, met wie ze moeten samenwerken, wanneer er evaluatiegesprekken zijn enz. Jaarlijks voeren leidinggevenden met hen een functioneringsgesprek waarin ze terugblikken op de gevolgde opleidingen van dat jaar. Zo weet je als bedrijf hoe de medewerkers de trainingen hebben ervaren en of ze nuttig zijn gebleken.

Opleiding op alle niveaus

In dit alles is het ook van belang dat de teamleiders voldoende ondersteund worden om hun leidinggevende vaardigheden te ontwikkelen. Zij moeten immers de skills hebben om met productiemedewerkers met een verschillende mentaliteit en nationaliteit om te gaan, om hen taken aan te leren en om conflicten aan te pakken. Ook denkt men aan het invoeren van een train-de-trainer-programma zodat de productiemedewerkers die een nieuwe collega moeten opleiden zo goed mogelijk voorbereid zijn op hun taak als trainer.

Tevreden medewerkers waarop je kan bouwen

En wat levert dit nu allemaal op? Sinds de invoering van het systeem is er een positieve trend in de resultaten van de jaarlijkse tevredenheidsenquête door het uitzendkantoor. Bovendien hebben al deze maatregelen een positieve impact op het verloop en het verzuim. In de productieafdelingen van Kim’s Chocolates is het verzuim maar liefst gehalveerd: van 13% naar minder dan 6% in het hoogseizoen!

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven