Zoek een opleiding

Meer
20 opleidingen gevonden.
bekijk opleiding

Basiscursus zuiveltechnologie voor arbeiders (BCZ)

(1)
specialiteit van voedingfederatie(s)
De verschillende processtappen die melk ondergaat voordat een zuivelproduct bij de consument terechtkomt. Speciale aandacht gaat naar hygiëne en kwaliteitszorg in de zuivelindustrie en de nutritionele eigenschappen van zuivel.
Opleidingscentra
Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie - BCZ
bekijk opleiding

Basisopleiding allergenen (Febev)

(1)
specialiteit van voedingfederatie(s)
Medewerkers van uitsnijderijen waar bereidingen gemaakt worden, krijgen de nodige basiskennis over voedselallergieën, allergenen, de gerelateerde wetgeving en de nodige maatregelen in een voedingsbedrijf om het risico van allergenen te beheersen.
Opleidingen voor o.a.

assistent kwaliteitsverantwoordelijke
kwaliteitsverantwoordelijke
verantwoordelijke productie
verantwoordelijke R&D
Opleidingscentra
bekijk opleiding

Bewust omgaan met basisvoorwaarden voor voedselveiligheid (HACCP) op de werkvloer (Febev)

(1)
specialiteit van voedingfederatie(s)
Het hoe en waarom v.d. basisvoorwaarden als onderdeel van HACCP. Het belang van hygiënisch werken, in de ruime betekenis van het woord, incl. dierenwelzijn. De mogelijke gevolgen van niet-hygiënisch handelen op de veiligheid van voedingsproducten.
Opleidingen voor o.a.

assistent kwaliteitsverantwoordelijke
bereider van grondstoffen
kwaliteitsverantwoordelijke
laborant
ploegbaas
productiemedewerker
productieoperator
uitsnijder-uitbener
verantwoordelijke productie
verpakkingsoperator
vleeswarenbereider
Opleidingscentra
bekijk opleiding

Bijscholingsdag voor Functionarissen Dierenwelzijn in de pluimvee-en konijnenslachthuizen (VIP/NVP)

(1)
specialiteit van voedingfederatie(s)
Opleidingen voor o.a.

kwaliteitsverantwoordelijke
ploegbaas
verantwoordelijke productie
Opleidingscentra
bekijk opleiding

Diervriendelijk en efficient omgaan met de dieren op het slachthuis.(Febev)

(1)
specialiteit van voedingfederatie(s)
De betrokken werknemers leren, via een bedrijfsintern opleidingsprogramma op maat, efficiënt omgaan met de slachtdieren (via verworven informatie na analyse, specifiek videomateriaal en de conclusies n.a.v. de uitgevoerde dierenwelzijn audit).
Opleidingen voor o.a.

kwaliteitsverantwoordelijke
ploegbaas
productiemedewerker
verantwoordelijke productie
Opleidingscentra
Thomas More - Campus Geel
bekijk opleiding

Etikettering, voedselinformatie en nutrionele etikettering (Febev)

(1)
specialiteit van voedingfederatie(s)
Hier leert u wat wel en niet op een etiket thuishoort! Speciale aandacht voor ‘grijze zones’ etiketteringswetgeving. Praktijkvoorbeelden om op een ‘correcte’ manier te leren etiketteren. Europese verordening 1169/2011 ‘Food Information to Consumers’.
Opleidingen voor o.a.

assistent kwaliteitsverantwoordelijke
kwaliteitsverantwoordelijke
verantwoordelijke productie
Opleidingscentra
bekijk opleiding

FCM : generieke bijlage aan AC gidsen (Febev)

(1)
specialiteit van voedingfederatie(s)
Kwaliteitsverantwoordelijken of verantwoordelijken aankoop/productontwikkeling en management krijgen de nodige inzichten m.b.t. de implementatie van de Generieke bijlage aan Autocontrolegidsen voor materialen die met levensmiddelen in contact komen.
Opleidingen voor o.a.

assistent kwaliteitsverantwoordelijke
kwaliteitsverantwoordelijke
verantwoordelijke productie
verantwoordelijke R&D
Opleidingscentra
bekijk opleiding

Food Fraud en Product Integrity (Febev)

(1)
specialiteit van voedingfederatie(s)
De opleiding geeft inzicht in de betekenis en de achtergrond van Food Fraud en Product Integrity, mogelijke vormen van Food Fraud, kwetsbaarheid van grondstoffen, normen en klantenstandaarden, systemen voor risico-inschatting & preventiemaatregelen.
Opleidingen voor o.a.

kwaliteitsverantwoordelijke
Opleidingscentra
bekijk opleiding

Functionaris Dierenwelzijn - Animal Welfare Officer (Febev)

(1)
specialiteit van voedingfederatie(s)
Opleidingscentra
bekijk opleiding

Gevareninventarisatie & risico-analyse grondstoffen (Febev)

(1)
specialiteit van voedingfederatie(s)
Food Contact Materials en generieke bijlage aan de autocontrolegidsen (aanvulling?)
Opleidingen voor o.a.

assistent kwaliteitsverantwoordelijke
bereider van grondstoffen
kwaliteitsverantwoordelijke
laborant
ploegbaas
productiemedewerker
productieoperator
uitsnijder-uitbener
verpakkingsoperator
vleeswarenbereider
Opleidingscentra
Terug naar boven