Vorming voor vakbondsafgevaardigden

Om het sociaal overleg op bedrijfsniveau te ondersteunen, organiseren we vorming voor vakbondsafgevaardigden over diverse topics uit het sectorakkoord. Dit in nauw overleg met de verschillende vakbonden. Doel: informeren, én hulpmiddelen aanreiken om tot een goed overleg en zo tot betere resultaten te komen.

Topics waarover al vorming georganiseerd werd:

 • Wie of wat is Alimento? Voorstelling van onze organisatie en diensten.
 • Het sectoraal opleidingsplan: wat zijn de sectorale verplichtingen en syndicale aandachtspunten?
 • Hoe kunnen wij jouw bedrijf ondersteunen bij:
  • een goed onthaalbeleid;
  • werkbaar werk;
  • diversiteit?

Ook interesse in een dergelijke vorming? Vraag er naar bij je regionaal of gewestelijk secretaris. Of contacteer Lieve Ruelens.

Nuttige informatie voor vakbondsafgevaardigden

Ben jij vakbondsafgevaardigde en wil je met je werkgever in gesprek gaan over zaken als opleiding, of ook het ruimere personeels- en organisatiebeleid? Hieronder vind je nuttige informatie om je voor te bereiden.

Vergeet ook niet de andere onderdelen in de rubriek voor werknemers te bekijken: tal van voordelen voor werknemers vanuit de sector.

Opleiding in de sector-CAO van de voedingsindustrie

Welke verplichtingen rond opleiding omvat de sector-CAO? Hoe het opleidingsoverleg voorbereiden? We stellen een gids ter beschikking voor werkgevers en vakbondsafgevaardigden met tips om te komen tot een steviger opleidingsplan, meer draagvlak voor opleiding op de werkvloer en grotere effecten van de opleidingsinspanningen. Download gratis deel 1 en deel 2 van deze gids.

Opleidingsplan conform een sectoraal model

Een bedrijf vanaf 20 werknemers moet een opleidingsplan opstellen conform een sectoraal model. Sinds de sectorale CAO 2013-2014 is dat een van de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van het gunstige tarief voor Alimento-opleidingen.

Een sterker onthaalbeleid

Sinds 2011 zit verplicht overleg over het onthaalbeleid vervat in het sectorakkoord. Een goed onthaalbeleid is belangrijk. Het laat nieuwkomers zich sneller thuis voelen. Het creëert duidelijkheid en comfort waardoor de productiviteit van de nieuwkomer verhoogt. Een goed onthaalbeleid verlicht ook de werkdruk van collega's die nieuwe werknemers inwerken.

Werk maken van werkbaar werk

In het sectorakkoord 2015-2016 staat de aanbeveling om bij de bedrijfsonderhandelingen aandacht te besteden aan de problematiek van werkbaar werk en kwalitatief werk. Op de website www.langerwerkenmetgoesting.be vind je inspiratie en meer informatie over onze ondersteunende dienstverlening.

Een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers (CAO 104)

Elke onderneming met meer dan 20 werknemers moet volgens CAO 104 een werkgelegenheidsplan opstellen om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen. Meer details over deze CAO en de mogelijkheden vind je op de website www.langerwerkenmetgoesting.be.

GETUIGENIS - Italo Suisse motiveert jong én oud

Ontevreden werknemers? Met hen kun je geen chocolade maken, weet Italo Suisse. Dus streeft het chocoladebedrijf een rigoureus evenwicht na tussen de belangen van werkgever en werknemers. Álle werknemers, ook de 45-plussers. Maar hoe hou je hen gemotiveerd aan de slag? Italo Suisse geeft vier concrete tips.

  • Beter Onthaal

   Nieuwe werknemers aantrekken is moeilijk. Een goed onthaalbeleid zorgt ervoor da je je als nieuwkomer sneller integreert, je beter in je vel voelt, sneller je nieuwe functie onder de knie hebt en bijgevolg productiever bent.

  Meer weten

  Download de opleidingsgids

  Je kan gratis onze gids voor werkgevers en werknemers-afgevaardigden downloaden. De gids bestaat uit twee delen bestaat:

  1. Opleiding. Wegwijs in de sectorale verplichtingen en hulpmiddelen
  2. Overleg over het opleidingsplan

  Contacteer voor meer info

  Blijf op de hoogte

  Werknemers

  Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

  Terug naar boven