Vanaf 55 jaar kan je als arbeider in een bakkerij halftijds werken dankzij tijdskrediet. Bij het Sociaal Fonds kan je eveneens een aanvullende vergoeding aanvragen. De bepalingen van CAO PC 118 dd 25.11.2013 worden dan toegepast.

Voorwaarden

  • Minstens 12 maanden tewerkgesteld zijn in een bakkerij (RSZ-kengetal van het bedrijf is 058 of 258)
  • De leeftijd van 55 jaar bereikt hebben
  • Reeds een vergoeding voor halftijds tijdskrediet ontvangen in het kader van CAO nr. 103.

Berekening en betaling

De aanvullende vergoeding bedraagt 82 euro per maand. Dit bedrag wordt door het Sociaal Fonds rechtstreeks op je rekening gestort zodra je aanvraag is verwerkt.

Procedure

Voordat je halftijds begint te werken moet je de aanvraag (samen met je werkgever) indienen bij het Sociaal Fonds voor het bekomen van de aanvullende vergoeding. Gebruik hiervoor dit formulier. 

Jaarlijks zal je de aanvraag moeten vernieuwen via hetzelfde formulier.

Indien je wenst over te stappen naar het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT, beter bekend als brugpensioen) dan zal de bedrijfstoeslag in dat systeem worden berekend op basis van de prestaties voordat uw tijdskrediet inging. Uiteraard vervalt dan het recht op de aanvullende vergoeding bij tijdskrediet.

Bijkomende vragen

Heb je bijkomende vragen over de aanvullende vergoeding bij tijdskrediet? Neem dan contact op met het Sociaal Fonds op weekdagen tussen 8u30 en 12u30 via 02 513 13 32.

Contacteer voor meer info

Blijf op de hoogte

Werknemers

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven