Syndicale vorming bestaat uit de opleidingen die de vakbonden organiseren voor de syndicale afgevaardigden die lid zijn van de Ondernemingsraad (OR) of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) om hun economische, sociale en technische kennis bij te werken.

Je ontvangt als werknemer die deelneemt aan deze vorming je normale loon voor deze dagen via je werkgever indien de opleiding plaatsvindt tijdens de normale werkuren. Je werkgever kan een aanvraag indienen voor terugbetaling van de lonen bij het Sociaal Fonds.

Deze regeling geldt voor alle deelsectoren van de Voedingsnijverheid.

Voorwaarden

  • Enkel voor syndicale afgevaardigden die lid zijn van de Ondernemingsraad, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of hun vervangers komen in aanmerking.
  • Enkel voor deelname aan syndicale vorming tijdens de normale werkuren.
  • De procedure voor syndicale vorming moet worden gerespecteerd.

Procedure

De vakbond die de vorming organiseert ​​​​verwittigt de werkgever en geeft de namen van de deelnemers door.

De deelname aan de vorming mag de normale werking van de onderneming niet hinderen, en de periodes van vorming worden indien mogelijk vastgelegd buiten het hoogseizoen.

Als syndicale afgevaardigde uit de voedingsindustrie schrijf je in op de opleidingen via de vakbond.

De vakbond bezorgt aan het bedrijf een aanwezigheidsattest na afloop van de opleiding. Met dit document kan de werkgever het Sociaal Fonds contacteren voor tussenkomst in de kosten voor syndicale opleidingen.

Je werkgever betaalt het loon voor de vormingsdagen, berekend zoals voor de betaalde feestdagen. Hij kan de terugbetaling van dit loon vragen bij het Sociaal Fonds.

Wij betalen je werkgever enkel terug voor de dagen begrepen in het vormingskrediet. De aanvraag tot terugbetaling moet worden ingediend tegen uiterlijk 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin de vorming is doorgegaan.

Het Sociaal Fonds zal controleren of het aantal vormingsdagen waarop men recht heeft, niet werd overschreden en bezorgt aan rechthebbende bedrijven een “Formulier 4”.

Contacteer voor meer info

Blijf op de hoogte

Werknemers

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven