Syndicale vorming bestaat uit de opleidingen die de vakbonden organiseren ter vervolmaking van de economische, sociale en technische kennis van de leden der vertegenwoordigingsorganen van de werknemers, tijdens uren die samenvallen met de normale werkuren.

De arbeider die deelneemt aan deze vorming ontvangt zijn normale loon voor deze dagen via de werkgever. De werkgever kan een aanvraag indienen voor terugbetaling van deze loonkost bij het Sociaal Fonds.

Voor wie

Alle arbeiders tewerkgesteld in de bakkerijsector (bedrijven met kengetal 058 en/of 258)

Voorwaarden

  • Tewerkgesteld zijn in de voedingsnijverheid.
  • Lid zijn van de Ondernemingsraad, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en syndicaal afgevaardigde zijn.
  • Deelnemen aan syndicale vorming tijdens de normale werkuren.
  • De procedure voor syndicale vorming wordt gerespecteerd.

Procedure

Syndicale afgevaardigden uit de voedingsindustrie schrijven in  op de opleidingen via de vakbond.

De vakbond die de vorming organiseert :

  • verwittigt het Sociaal Fonds tenminste 2 weken op voorhand;
  • verwittigt de werkgever en geeft de namen van de deelnemers door.

De deelname aan de vorming mag de normale werking van de onderneming niet hinderen, en de periodes van vorming worden indien mogelijk vastgelegd buiten het hoogseizoen.

Ook moet een aanwezigheidslijst worden overgemaakt.

Het Sociaal Fonds zal controleren of het aantal vormingsdagen waarop men recht heeft, niet werd overschreden.

Berekening en betaling

Het Sociaal Fonds betaalt de lonen van de arbeiders terug aan de werkgever (brutodagloon + bedrijfsvoorheffing + eventuele premies voor de dagen van de vorming)

Voor vormingen tijdens de nachtshift wordt het loon van zowel de nachtshift als die van de daaropvolgende dag terugbetaald aan de werkgever.

Om de terugbetaling aan te vragen dient de vakbond een ingevuld formulier 1 aan het bedrijf te bezorgen. Het bedrijf kan zijn aanvraag dan indienen via “Formulier4 - Aanvraag terugvordering bij het Sociaal Fonds voor arbeiders in de voedingsindustrie

Contacteer voor meer info

Blijf op de hoogte

Werknemers

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven