Syndicale vorming bestaat uit de opleidingen die de vakbonden organiseren voor de syndicale afgevaardigden die lid zijn van de Ondernemingsraad (OR) of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) om hun economische, sociale en technische kennis bij te werken.

De werknemer die deelneemt aan deze vorming ontvangt zijn normale loon voor deze dagen via de werkgever indien de opleiding plaatsvindt tijdens de normale werkuren. De werkgever kan een aanvraag indienen voor terugbetaling van de lonen bij het Sociaal Fonds.

Deze regeling geldt voor alle deelsectoren van de Voedingsnijverheid. Bijzondere bepalingen gelden voor de deelsector Bakkerijen en banketbakkerijen. 

Voorwaarden

  • Tewerkgesteld zijn in de voedingsnijverheid.
  • Lid zijn van de OR of CPBW en syndicaal afgevaardigde zijn.
  • Deelnemen aan syndicale vorming tijdens de normale werkuren.
  • De procedure voor syndicale vorming wordt gerespecteerd bij de organisatie.

Procedure

Als syndicale afgevaardigde uit de voedingsindustrie schrijf je in  op de opleidingen via je vakbond.

De vakbond die de vorming organiseert :

  • verwittigt het Sociaal Fonds tenminste 2 weken op voorhand en bezorgt binnen eenzelfde termijn een samenvatting van de stof die op deze vorming zal behandeld worden;
  • verwittigt de werkgever en geeft de namen van de deelnemers door.

De deelname aan de vorming mag de normale werking van de onderneming niet hinderen, en de periodes van vorming worden indien mogelijk vastgelegd buiten het hoogseizoen.

Ook moet een aanwezigheidslijst worden overgemaakt.

Het Sociaal Fonds zal controleren of het aantal vormingsdagen waarop men recht heeft, niet werd overschreden.

Berekening en betaling

Het Sociaal Fonds betaalt de lonen van de arbeiders terug aan de werkgever (brutodagloon + bedrijfsvoorheffing + eventuele premies voor de dagen van de vorming).

Voor vormingen tijdens de nachtshift wordt het loon van zowel de nachtshift als die van de daaropvolgende dag terugbetaald aan de werkgever.

Om de terugbetaling aan te vragen dient de vakbond een ingevuld formulier 1 aan het bedrijf te bezorgen. Het bedrijf kan zijn aanvraag dan indienen via “Formulier4 - Aanvraag terugvordering lonen bij het Sociaal Fonds arbeiders in de voedingsindustrie

Contacteer voor meer info

Blijf op de hoogte

Werknemers

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven