Opleidingen kunnen helpen hiermee om te gaan. Daarnaast bestaan er ook structurele oplossingen waarmee de werkgever het gevaar van stress en burn-out kan verminderen. Op het werk leert iedereen omgaan met de nieuwe situatie: voorschriften voor een coronaveilige werkplek respecteren, verplicht telewerken, zo veel mogelijk online contacten, omgaan met verhoogde werkdruk, economische werkloosheid, etc.

Welzijn, gezondheid en zorg op de werkvloer

De impact op de mentale gezondheid van mensen begint zich steeds duidelijker in alle maatschappelijke sectoren te manifesteren en dus ook op de werkvloer.  Hoewel het tegenstrijdig klinkt nu deze crisis ons al bijna een jaar in haar greep heeft, is dit het moment bij uitstek om te investeren in het mentale welzijn en in het welbevinden van werknemers. Alleen met werknemers die zich goed in hun job en in hun vel voelen, kunnen bedrijven de uitdagingen aan waar zij door de coronacrisis mee geconfronteerd worden. 

Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk

De experten van de EDPBW beschikken over tal van instrumenten ter ondersteuning van het welzijn van werknemers. Zij kunnen je met raad en daad bijstaan bij het uitwerken van je welzijnsbeleid.  De EDPBW kunnen je ook wegwijs maken als je naar aanleiding van de coronacrisis interesse hebt in een Employee Assistance Programm (EAP), voor psychologische begeleiding bij schokkende gebeurtenissen.  Ook in de Alimento opleidingsbrochure Welzijn op het Werk vind je opleidingstrajecten die je begeleiden bij het ontwikkelen van een preventief welzijnsbeleid, rekening houdend met de impact van corona op de werkvloer.

Investeren in een opleidingsbeleid

Deelnemen aan opleidingen kan werknemers de broodnodige ademruimte bieden. Het zorgt voor meer betrokkenheid op het werk, geeft medewerkers terug energie en biedt hen houvast en perspectief op het werk.

Als HR- of opleidingsverantwoordelijke kan je deze periode aangrijpen om een nieuwe impuls aan het opleidingsbeleid van de onderneming te geven en medewerkers de kans te geven om trainingen, opleidingen of webinars te volgen. De meeste lesgevers hebben ondertussen geïnvesteerd in afstandsleren of bieden een coronaveilig aanbod aan.   

www.loopbaanfonds.be

Opleidingen ter versterking van de mentale gezondheid

In de brochure Welzijn op het Werk vind je opleidingen die specifiek gericht zijn op de ondersteuning en de versterking van het mentaal welzijn van medewerkers.

Enkele opleidingsthema’s:

Werkdruk aanpakken

Het langdurige telewerken zorgt voor langere werkdagen en het uit balans geraken van privé- en werktijd. Op de werkvloer worden werknemers geconfronteerd met meer uitval van collega’s door de pandemie (quarantaine, testings, ziekte, …). De werkdruk die medewerkers ervaren, gaat de hoogte in. Stress en burn-out vormen reële bedreigingen voor gemotiveerde werkkrachten.

Wil je een groep medewerkers hierover bevragen en een gedragen actieplan opmaken? Dan is de Scan welzijn op het werk misschien wel iets voor jouw bedrijf.

Meer beweging, meer draagkracht en een positieve sfeer

Mentale belasting en gestegen werkdruk beïnvloeden ook de werksfeer in het bedrijf. De afgelopen maanden zagen veel medewerkers en leidinggevenden het teamgevoel en de betrokkenheid in de onderneming afnemen. Hoe pak je dit aan op een verbindende manier?

Gezondheid op het werk

Laat de ervaring in het bedrijf spreken en laat de medewerkers brainstormen over een gezondheidsplan op maat. De Scan gezondheid op het werk is hiervoor een uitgelezen instrument.

Beweging en gezondheid

Alimento stelt een adviesbudget Beweging & Gezondheid ter beschikking van geïnteresseerde bedrijven. Wil je een integraal gezondheidsbeleid op maat van je bedrijf uitwerken met als rode draad beweging en sport? Rol samen met een expert een actieplan beweging uit waar elke medewerker zich kan in vinden. Deel je deze sportieve inspanningen graag met andere voedingsbedrijven? Surf dan zeker naar de website Gusto Sportivo.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven