Een bedrijf vanaf 20 werknemers moet een opleidingsplan opstellen conform een sectoraal model.

Sinds de sectorale CAO 2013-2014 is dat een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor Alimento-tussenkomsten.

Nogal wat bedrijven volgen het kalenderjaar voor hun opleidingsplan, en heel wat plannen zijn nu dan ook verlopen. Vergeet geen nieuw plan uit te werken en hierover overleg te plegen op niveau van de ondernemingsraad of bij ontstentenis met de syndicale delegatie. Dit blijft in 2017 een voorwaarde voor tussenkomsten.

Heb je nog andere vragen? Neem contact op met Danielle Verlaet

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven