Voor een goed overzicht zetten we nog eens alle diensten voor voedingsbedrijven op een rij.

Een grondige analyse om op verder te bouwen

Alimento bied je een aantal scans aan waarmee je de huidige situatie in je bedrijf laat analyseren en vanuit deze analyse verbetering aanbrengt.

 • HR scan
  Met de HR scan verbeter je het HR-beleid in je onderneming. We zoomen in op thema's zoals personeelsplanning, onthaal en opleiding. Het resultaat is een foto van je bedrijf: je krijgt een zicht op de huidige situatie, waarbij zowel de sterke punten als de verbeterpunten in kaart worden gebracht.
 • Organisatiescan
  Via een organisatiescan kijken we welke verbeteringen in je organisatie mogelijk zijn, om betere resultaten te behalen en sneller in te spelen op veranderingen en eisen van klanten. Een organisatie-expert brengt verbetermogelijkheden in kaart op diverse vlakken: de organi-satiestructuur, de systemen, de cultuur en de medewerkers.
 • Ergonomiescan
  Tijdens een ergonomiescan wordt op één dag een structurele analyse gemaakt van de werkposten in de productieafdeling. Op basis van een bedrijfsbezoek stelt de ergonoom een rapport op met een overzicht van de voornaamste ergonomische risico's.
 • Rekruteringsscan ​​​​​
  Hoe zoek je en vind je competente kandidaten? Na een analyse van het aanwervingsbeleid (rekruteringskanalen, selectieprocedures, enz.) krijg je een actieplan om de prioritaire knelpunten aan te pakken. 
 • Healthscan
  Fittere werknemers blijven langer aan het werk. Met de healthscan bekijk je het gezondheidsbeleid van je bedrijf en zoom je in op een van de gezondheidsrisico’s (ploegenarbeid, nachtwerk, gebrek aan beweging…). Een actieplan helpt je dan om de algemene gezondheid van je werknemers te verbeteren. 
 • Wellbeingscan
  Hoe verlaag je het ziekteverzuim en verhoog je de jobtevredenheid? Hoe voorkom je stress, burn-out en conflicten? Met de wellbeingscan breng je de psychosociale belasting binnen je bedrijf in kaart en stel je een concreet actieplan op om het welzijn en welbevinden van je medewerkers te verbeteren.

Adviesdossier opleiden en leren: externe ondersteuning voor je HR-trajecten

Met een adviesbudget ‘opleiding en leren’ werk je via concrete projecten aan betere opleidingen en efficiënter werkplekleren in je bedrijf. Je brengt structuur, zorgt voor gepaste leerinstrumenten, werkt nieuwe medewerkers vlotter in en houdt de kennis van medewerkers die je zullen verlaten in je bedrijf.

Werkhervattingstraject

Steeds meer werknemers blijven langdurig afwezig omwille van medische redenen. Slechts de helft van de werknemers die 3 tot 6 maanden afwezig zijn door ziekte of ongeval gaat daarna weer aan het werk. Het Werkhervattingstraject helpt om deze med

Instroomprojecten: op zoek naar opgeleide werknemers?

Op basis van je personeelsbehoefte organiseert en ondersteunt Alimento opleidingen voor werkzoekenden en leerlingen. Hiermee helpen we je in de zoektocht naar opgeleide, gemotiveerde werknemers. Tegelijk geven we werkzoekenden via een doorgedreven basisopleiding tewerkstellingskansen in een voedingsbedrijf in hun regio. We doen dit in samenwerking met VDAB, uitzendkantoren of bepaalde centra voor deeltijds onderwijs.

Hulp bij ontslag

Bij ontslag pleiten we voor een aanpak waarbij de getroffen werknemers maximaal begeleid worden naar een nieuwe job. Wanneer u een werknemer moet ontslaan, individueel of collectief, dan financiert Alimento de nodige opleidingen om ervoor te zorgen dat de ontslagen werknemer sterker staat op de arbeidsmarkt.

Netwerk voor ervaringsuitwisseling

Het concept bestaat al enige jaren en mét succes. Een vaste groep HR verantwoordelijkheden van 8 à 10 voedingsbedrijven uit eenzelfde regio komen een 3-tal keer per jaar samen om ervaring omtrent opleiding en HR uit te wisselen in een vertrouwelijk kader.

Tools om zelf mee aan de slag te gaan

Alimento heeft heel wat instrumenten ontwikkeld die jouw bedrijf kunnen ondersteunen op vlak van personeelsbeleid, voedselveiligheid en hygiëne en milieu. Maak zelf een selectie van tools die voor jou nuttig kunnen zijn of laat je hierin adviseren.

Contacteer voor meer info

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven