Screening van ergonomische risico's in de voedingssector

Ergonomisch werken houdt heel wat voordelen in. Ergonomie stemt het werk af op de mens en dat zorgt niet alleen voor een betere veiligheid en gezondheid maar ook voor meer efficiëntie. Alimento biedt aan voedingsbedrijven de mogelijkheid om een ergonomiescan te laten uitvoeren. De resultaten van verschillende bedrijven zijn verzameld in een syntheserapport, met adviezen die toepasbaar zijn in de ganse voedingsindustrie.

Wat is de ergonomiescan?

De ergonomiescan is ontwikkeld door Prevent samen met Alimento. De ergonomiescan is gebaseerd op een bedrijfsbezoek. Tijdens het bezoek voert een Prevent ergonoom observaties uit en voert hij/zij gesprekken met operators en leidinggevenden. Op het einde van het bezoek wordt een eerste feedback gegeven met vastgestelde knelpunten en concrete oplossingen. Achteraf wordt een meer uitgebreid rapport opgemaakt en aan het bedrijf bezorgd.

Het syntheserapport brengt de gegevens samen van 48 bezochte bedrijven. Meer dan de helft van de bedrijven telt tussen de 50 en de 200 werknemers. 3 bedrijven met minder dan 20 werknemers werden bezocht, 8 bedrijven met meer dan 200 werknemers en 1 bedrijf met meer dan 500.

Knelpunten

In de ergonomiescan ligt de nadruk op ergonomische aspecten van het werk en dan met name de risico's op musculoskeletale aandoeningen*. Deze aandoeningen kunnen ontstaan door verkeerde lichaamshoudingen, repetitieve of extreem snelle bewegingen en grote krachtuitoefeningen. In de voedingsindustrie gaat werk vaak gepaard met belastende werkhoudingen die dan nog eens herhaald worden uitgevoerd. Denk aan veel en ver reiken in een voorovergebogen houding of frequent producten nemen boven schouder- of hoofdhoogte. Uit de gegevens van de 48 bedrijven blijkt duidelijk dat de risicofactoren "houding" en "herhaling" zeer vaak voorkomen. Het risico op musculoskeletale aandoeningen is voor 70% van de geobserveerde werkposten groot tot zeer groot.

prevent 1.jpg prevent 3.jpg prevent 2.jpg
herhaald onder kniehoogte werken
langdurig staan en frequente handelingen
boven schouderhoogte ingieten van ingrediënten
(houding en kracht)

Alle foto's in het syntheserapport zijn gepubliceerd met toestemming van de bedrijven. De foto's zijn louter illustratief voor veel voorkomende situaties. De foto's mogen onder geen beding overgenomen worden.

Aanbevelingen

De aanbevelingen in de ergonomiescan rapporten bevatten steeds maatoplossingen. Vaak gaat het om een combinatie van aanbevelingen zoals het  aanpassen van de werkposten, het gebruik van hulpmiddelen, het anders inrichten van de werkzones en het voorzien van on-the-job opleidingen. Aangezien het werk vaak gepaard gaat met het uitvoeren van dezelfde bewegingen in belastende houdingen, is het ook essentieel om in te zetten op organisatorische maatregelen zoals jobrotatie en taakverbreding.

Ga voor beter werk

Verminder ook de kans op klachten en letsels in jouw bedrijf. Beperkte investeringen kunnen al een groot resultaat hebben.

* Musculoskeletale aandoeningen of MSA is een verzamelnaam die verwijst naar aandoeningen van bovenste en onderste ledematen of meer algemeen het musculoskeletaal systeem. Risicofactoren voor musculoskeletale aandoeningen zijn de werkhouding, de duur, de uitgeoefende krachten en de herhaling.

Contacteer voor meer info

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven