Diversiteit troef in onze voedingsindustrie: een brede waaier aan subsectoren, een ontelbare hoeveelheid verschillende producten, geproduceerd op een artisanale, semi-industriële of hooggeautomatiseerde manier. Ook de werkvloer is erg divers : mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, lager, technisch en hoger geschoolden, Nederlandstaligen en anderstaligen...

Maar er zijn ook de op het eerste zicht minder zichtbare verschillen, in visies, competenties, werk- of leerstijlen.

Alleen al omwille van de grote exportgedrevenheid van de sector of het internationaal karakter van sommige bedrijven is deze diversiteit soms een troef of een noodzaak. Ze is in ieder geval een feit.

Maar diversiteit vergt dikwijls een specifieke aanpak: hoe hou je bij het onthaal rekening met verschillende visies en gewoonten, hoe zorg je voor vlotte communicatie bij taalverschillen en -problemen, hoe ga je om met conflicten bij onbegrip of snelle veranderingen , … ?

Voor welke ondersteuning kan je terecht bij Alimento?

  • Onze adviseurs staan tot jouw dienst om je informatie te verschaffen over omkaderende initiatieven om drempels weg te werken en te komen tot een goede samenwerking tussen alle medewerkers. Welke stappen zijn nuttig en welke financiële ondersteuning is mogelijk? Een greep uit de mogelijkheden:
    • Opleidingen voor werknemers: ‘Nederlands op de werkvloer’, sensibilisering hygiëne en voedselveiligheid, arbeidsveiligheid op maat van kansengroepen, attitudetraining, samenwerking op de werkvoer, peter/meterschap,… 
    • Opleidingen voor leidinggevenden: interculturele communicatie, intergenerationele communicatie, leidinggeven en communicatie, coachen van een team, het voeren van functioneringsgesprekken- en evaluatiegesprekken
    • Instroombegeleiding voor nieuwe medewerkers
    • Andere HR-initiatieven: HR-scan, het uitwerken van een onthaalbeleid (bijvoorbeeld onthaalbrochure in klare taal), ontwikkelen van een gepast opleidingsbeleid, functionerings- en evaluatiebeleid, het uitwerken van eenvoudige werkinstructiefiches (met foto’s en pictogrammen), kennisborging oudere werknemers,…

Contacteer voor meer info

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven