Steunmaatregelen voor werknemersopleidingen

Sectorale steun Alimento
Alimento biedt financiële steun voor opleidingen en advies aan ondernemingen in de voedingsindustrie. Daarnaast kunnen voedingsbedrijven beroep doen op steunmaatregelen van andere instanties.

Betaald educatief verlof (BEV)
De Brusselse en Waalse overheden betalen onder bepaalde voorwaarden een deel van de loonkost van cursisten terug onder de noemer van betaald educatief verlof (BEV).

Het Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
De Vlaamse regering heeft met ingang van 1 september 2019 besloten om het BEV te wijzigen. Daardoor zijn o.a. de toekenningsregels en de aanvraagprocedure gewijzigd.

KMO-portefeuille
De Vlaamse overheid geeft steun aan ondernemingen die willen investeren in opleiding en advies. Dit advies kan gaan over ondernemen, innoveren en internationaliseren.

Extra opleidingsbudget jonge werknemer

Heb je een werknemer jonger dan 26 jaar in dienst of wil je er één aanwerven? Dan voorzien we een extra opleidingsbudget van 2500 euro tijdens de eerste 12 maanden van tewerkstelling.

Financiële steun voor de opleidingen van de betrokken werknemers

Voor werknemers die afvloeien betaalt Alimento de kosten van hun opleiding voor 100% terug (met een maximum van 2500 euro per persoon). Voorwaarde hierbij is dat de opleiding de aanwervingskansen moet verhogen.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven