Alimento ondersteunt daarom volop het initiatief ‘STEM-Ondernemers voor de Klas’, waarmee Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) de brug slaat tussen het STEM-onderwijs en de bedrijfswereld.

Door gepassioneerde werknemers uit de voedingsindustrie als ‘rolmodellen’ in contact te brengen met schoolgaande jongeren stimuleren we hen om voor een opleiding en een carrière binnen de STEM-context te kiezen.

Wie weet inspireer jij wel je toekomstige collega!

 

Wie kan zich kandidaat stellen?

Iedereen uit het bedrijfsleven met een passie voor STEM. We denken bv. aan medewerkers van de afdelingen R & D, Kwaliteit, Labo, Onderhoud & Techniek, …

Wat verwachten we van jou als gastspreker?

Tijdens een gastles van 2 uur deel je je passie, kennis en carrièreverhaal met jongeren uit het 4de, 5de, 6de of 7de jaar secundair onderwijs. Dit zijn jonge mensen die voor belangrijke keuzes staan, maar die tegelijk met veel vragen kampen.

Eerste lesuur: je stelt jezelf en je bedrijf kort voor, om vervolgens via je eigen bedrijfservaring en persoonlijk ondernemersverhaal de jongeren te inspireren voor STEM.

Tweede lesuur: debat tussen de jongeren en jezelf aan de hand van discussiestellingen of vragen van de jongeren die je op voorhand ontvangt van de betrokken leerkracht.

Wanneer vinden de ontmoetingen plaats?

Tussen 25 maart en 17 mei 2019.

Wat houdt de Vlajo-ondersteuning in?

Vlajo zoekt een geschikte klas die aansluit bij jouw bedrijfsprofiel en bezorgt je een voorbeeldpresentatie. In deze presentatie komen verschillende items aan bod met telkens een woordje uitleg. Aan de hand hiervan kan je je eigen kennis naar voor brengen. Op deze manier wordt de voorbereidingstijd tot een minimum beperkt.

Hoe en wanneer aanmelden?

Aanmelden kan tot 14 december 2018 via mail naar stem-ovk@vlajo.org. (contactpersoon : Wendy Smets)

Meer info vind je op www.vlajo-stemovk.be.

Contacteer voor meer info

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven