Inpakker wordt teamleider? Productiemedewerker wordt lijnverantwoordelijke? Dat vraagt opleiding en begeleiding. Een trainer coacht je mensen tot assertieve, luisterende leiders. Lean Meat Products schakelde hiervoor het transitiebudget van Alimento in.

Al bijna een eeuw lang is de familie Peeters actief in de productie van vleeswaren. Mercedes Peeters is kwaliteitsverantwoordelijke en zaakvoerder in opleiding bij Lean Meat Products. Zij neemt binnenkort samen met echtgenoot Bjorn de fakkel van haar ouders over. Om Bjorn en twee andere personen klaar te stomen om leiding te gaan geven, schakelde ze met Alimento’s transitiebudget Jan Dijkmans van Novare in.

Groeiende kmo op zoek naar structuur

‘In 2020 hebben mijn ouders deze kleine kmo – die al meer dan vijftig jaar bestond – overgenomen’, vertelt Mercedes. ‘Je komt terecht in een groep van een oudere generatie die nood heeft aan structuur. Iedereen deed zijn job wel, maar er werd niet gecommuniceerd naar hogerhand. We zijn ook van plan om te groeien. Onze jonge, nieuwe krachten zullen een leidinggevende moeten hebben die zegt wat er moet gebeuren en hoe ze dat moeten doen. Dave was een tweetal maand hier in dienst en ging productieverantwoordelijke worden; en Chantal wou doorgroeien tot verzendingsverantwoordelijke.’

Daarnaast moest Mercedes’ echtgenoot Bjorn coaching krijgen met het oog op zijn toekomstige rol als plant manager. ‘Voor alles wat met opleiding en coaching te maken heeft, is Jan van opleidings- en begeleidingsorganisatie Novare onze man. Hij stelde ons een opleidings- en coachingtraject Leidinggeven en Communiceren voor. Jan wist dat we dit als kmo via het transitiebudget van Alimento konden laten financieren.’

Opleiding biedt gemeenschappelijk referentiekader

‘Eerst kregen Bjorn, Dave en Chantal een klassikale basisopleiding Leidinggeven’, vertelt opleider en coach Jan. ‘Gedurende vijf dagen leerden ze wat leidinggeven vandaag de dag is en werkten we rond situationeel leidinggeven, mensen motiveren, actief luisteren, assertief feedback geven, en mensen in team laten samenwerken.’ Tijdens deze groepslessen krijgen de leidinggevenden een gemeenschappelijk referentiekader mee, want iedereen krijgt hetzelfde verhaal te horen. Hierbij gaan ze concreet aan de slag met oefeningen om elkaar te stimuleren en inzichten te krijgen over de werkplaats. ‘Zonder saaie theorie’, benadrukt Mercedes, ‘want mensen uit de productie hebben interactie nodig. Bovendien kon Jan tijdens deze sessies zien waarop hij verder moest bouwen om iemand sterker te maken. De lessen werden daarna immers aangevuld met persoonlijke coaching.’

Met individuele coaching krijg je assertieve leiders

‘Ik liep met elke persoon mee op de werkvloer om te zien waar hij of zij tegenaan loopt; en ik ging met ze afzonderlijk aan tafel zitten’, vervolgt Jan. ‘Onder vier ogen zijn mensen veel meer open. Durven ze sneller zeggen wat er niet lukt. Je vertrekt echt vanuit de persoon, waardoor ze veel meer opsteken.’ ‘Daar kwamen ze zichzelf tegen’, weet Mercedes. ‘Dat is soms wat schrikken, maar dat helpt. Je ziet dat ze veranderd zijn en de dingen nu anders aanpakken. Hierdoor voelt het personeel op de werkvloer zich ook meer begrepen.’

‘Wie als arbeider is begonnen en moet gaan leidinggeven, heeft nog een andere manier van denken,’ legt Jan uit. ‘Je moet leren denken vanuit de organisatie en beslissingen durven nemen die de organisatie ten goede komt, maar die bij de mensen soms in minder goede aarde valt. Iemand die te lang pauzeert bijvoorbeeld, moet je constructief durven aanspreken en motiveren om weer aan het werk te gaan. Velen die zijn doorgegroeid als arbeider durven dat niet. Er wordt bovendien van je verwacht dat je gaat aansturen, dat je mensen gaat motiveren. De ene persoon is wat meer onderdanig in zijn manier van leidinggeven, of meer agressief, of manipulatief … via individuele coaching kan je dat allemaal richting assertief leidinggeven sturen.’ 

Leiders gaan samenwerken

Het traject dat Lean Meat Products met het transitiebudget volgde is een win-win voor zowel het bedrijf, de leidinggevende als de werkvloer. ‘Ze staan weer allemaal als één team achter de firma. En de leidinggevenden zijn zelfzekerder geworden. Je ziet dat ze mensen op een correcte manier aanspreken. Het personeel op de werkvloer voelt zich niet meer aangevallen’, zegt Mercedes. ‘Het is een tijdsinvestering’, voegt Jan toe, ‘maar die haal je er gemakkelijk uit. De meerwaarde van een leider wordt groter, omdat je enerzijds mensen motiveert en je anderzijds problemen onder elkaar gaat aankaarten en oplossen. Vroeger zat iedereen daar op zijn eigen eilandje, dat is nu niet meer zo.’ Mercedes beaamt: ‘Ze zitten nu regelmatig samen, lopen samen door de fabriek en bespreken meer dingen. Dat is wel belangrijk in een kleine kmo.’ ‘De formule opleiding-coaching is ideaal voor kleine bedrijven’, concludeert Jan, ‘zo bied je hun echt maatwerk op het niveau van de mens. Mooi toch dat Alimento bedrijven hierin ondersteunt.’

Alimento helpt

Ook mensen die van de werkvloer overgaan naar een leidinggevende functie? Met het transitiebudget van Alimento zorg je ervoor dat ze klaar zijn om erin te vliegen. 

Wil je als bedrijf opleidingstrajecten opzetten? Dan kan je gebruik maken van het adviesbudget ‘Opleiden en leren’ van Alimento.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven