Samenvatting
In deze workshop leer je de mechanismen achter stress, overspanning en burn-out begrijpen. De belangrijkste stressfactoren worden geïdentificeerd en geëvalueerd en je maakt kennis met stressmanagement.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor alle medewerkers die willen werken aan preventie van stress en burn-out in hun werksituatie. Het is gericht op zelfzorg en kan ook aan teams gegeven worden om naast zelfzorg ook teamzorg te stimuleren.

Doelstelling
Eerst schetsen we een kader hoe medewerkers work-life balans, stressproblemen, overspanning en burnout kunnen herkennen en begrijpen. We geven aan hoe in de werksituatie bepaalde risicofactoren op stress kunnen ontstaan en hoe personen er zelf op kunnen reageren en ermee om kunnen gaan zodat er geen kalchten ontstaan. De werkwijze die we hanteren is interactief en gericht op ervaringsgericht leren. Elk thema en onderwerp wordt uitgediept aan de hand van vraagstelling en afzonderlijke sheets met op maat gemaakte oefeningen. Deze workshop is praktijkgericht zodant deelnemers er nadien daadwerkelijk mee aan de slag kunnen gaan op de werkvloer.

Inhoud

 • Wat is gezond, wat is stress?
 • Verschillende fasen van stressgerelateerde problemen
  • Stress in het juiste perspectief: taboe doorbreken
  • Mythen rond stress op een rij
  • Boodschap: Niet overschatten en niet onderschatten van verschillende stadia, wel HERKENNEN en ERKENNEN
 • Praktische handvatten naar medewerkers toe om gezond te blijven op het werk
  • Web-model als hefboom voor medewerker
  • Recuperatie langs beide kanten (persoon en organisatie) belichten
  • Weerbaarheid bewaken
  • Signalen herkennen aan de hand van oefening
  • Billijkheid voor ogen houden
  • Boodschap: Gedeelde verantwoordelijkheid wordt beoogd
 • Stresshantering en zelfzorg
  • Onderscheid leren maken tussen wat je wel en niet kan veranderen in je werksituatie om te weten hoe de stress te hanteren
  • Aanzet tot preventie en zelfzorg: concrete leidraad
   • Actie nemen om stress te verminderen (oplossingsgerichte hantering)
   • Jezelf kalmer maken om stress te verminderen (emotionele hantering)
 • Stresshantering en teamzorg
  • Aanzet tot preventie en teamzorg:
   • Wat helpt om constructief met elkaar om te gaan bij perioden van stress?
   • Hoe kunnen we elkaar steunen bij signalen van stress?
   • Hoe kunnen we als collega’s geen verkeerde interpretaties geven aan signalen?

Praktische gegevens

 • Lesgever: master in de psychologie verbonden aan The Human Link bvba en gespecialiseerd in gezondheidspsychologie en werkgerelateerde stressklachten
 • Deze opleiding wordt op maat verzorgd in uw organisatie
 • Duur opleiding: halve dag of twee halve dagen

Praktisch

Contact Alimento

Ils Stevens

Adviseur
0476 91 08 42
Terug naar boven