Samenvatting
In deze interactieve opleiding worden de context en cijfers rond burn-out besproken, alsook de signalen en verschillende fasen van burn-out. Je leert er hoe een goed aanwezigheids- of inzetbaarheidsbeleid kan helpen bij het voorkomen van burn-out.

Doelgroep
HR- en organisatieverantwoordelijken

Doelstelling
De wereld waarin we leven en werken wordt steeds drukker en vraagt steeds meer van medewerkers in een bedrijf. Omgaan met stress en burn-out zijn dan ook meer dan ooit actuele thema’s. Maar nog beter dan er mee om te gaan, is om als organisatie te voorkomen dat er zich burn-outs voordoen. Dit kan met behulp van een sterk uitgebouwd welzijnsbeleid: zorgen voor voldoende taakafwisseling, zorgen voor een gezonde werkomgeving, zorgen voor een open communicatiesfeer,… Zo krijg je medewerkers die zich goed voelen in hun job en dus beter functioneren, minder ziek zijn,... Kortom tal van redenen om als organisatie maar beter goed voorbereid te zijn op het voorkomen van stress- en burn-outproblematieken. Hiervoor zal je organisatie een welzijnscultuur moeten creëren, waarin er op elk niveau wordt ingezet op veerkracht.

Inhoud
In deze training leren we je de verschillende veerkrachten kennen die spelen in het dagelijkse werk van de medewerkers van jouw organisatie (je krijgt inzicht in wat mentale-, sociale-, emotionele-, talentgerichte- en fysieke veerkracht betekent). Deze soorten veerkrachten koppelen we aan de 5 arbeidsorganisatiefactoren (arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsorganisatie, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden). Op basis van een vragenlijst bekijken we de risicopunten in jouw organisatie en we tonen je welke tools je als bedrijf kan inzetten om ervoor te zorgen dat er een ideale voedingsbodem wordt gecreëerd voor je medewerkers, zodat zij kunnen groeien in hun veerkracht. We bespreken ook hoe je hier best over communiceert naar leidinggevenden en medewerkers toe, zodat het veerkrachtverhaal echt kan gaan leven binnen de organisatie.

Werkvorm
We laten jou kennis maken met de verschillende soorten veerkracht aan de hand van enkele actieve oefeningen en een zelfreflectietool. Vervolgens laten we jou aan de hand van een vragenlijst de risicopunten in jouw organisatie ontdekken en zorgen we ervoor dat je hierrond ervaringen kan uitwisselen met andere deelnemers. We bespreken een aantal interessante tools die je kan gebruiken om zowel met medewerkers als leidinggevenden te werken rond veerkracht. Op het einde van de dag heb je dan een eigen stappenplan opgebouwd om in jouw organisatie met veerkracht aan de slag te gaan.

Duur
2 dagen

Begeleiding
Chantal Hendrikse - Novare

Groepsgrootte
Max. 12 personen

Voorbereiding en voorkennis
Geen specifieke voorkennis vereist.

Praktisch

Contact Alimento

Ils Stevens

Adviseur
0476 91 08 42
Terug naar boven