Samenvatting
Introductie tot het begrip en de preventie van burn-out, ontwikkeld voor teamleaders en lijnverantwoordelijken: signalen van burn-out tijdig leren herkennen, burn-out bespreekbaar maken en passend reageren bij een burn-out van een medewerker.

Doelgroep
leidinggevenden, al dan niet hiërarchisch.

Aanpak en inhoud van het traject
De deelnemers ontvangen een 2-tal weken voor de sessie de deelnemers een afstemmingsvragenlijst. Zo verzamelen we info over de voorkennis van de deelnemers, krijgen we een zicht op de noden en motiveren we de deelnemers voor het traject.
We bieden een 3-tal workshops (telkens 3 uur) aan die onderwerpen behandelen die relevant zijn voor leidinggevenden die zich bewust zijn (of die zich er bewust van moeten worden) dat hun aanpak bijdraagt tot het welbevinden van medewerkers. Deze onderwerpen zijn:

  • effecten van de leiderschapsstijl op het welbevinden van medewerkers,
  • motiveren of afremmen van medewerkers,
  • hoe signalen herkennen en omgaan met stress en tijdsdruk bij medewerkers.

Tijdens deze workshops ligt de nadruk op wat direct toepasbaar is op de werkplek. Na elke workshop worden de leidinggevenden gestimuleerd het geleerde effectief op de werkplek toe te passen (‘transfer’).
Parallel en complementair met de workshops wordt een individueel traject (coaching) opgestart. Tijdens deze coachingsessies wordt ingezoomd op specifieke persoonlijke noden, belemmeringen en leerpunten van de leidinggevende. En wordt hij/zij uitgedaagd om volop te gaan experimenteren met nieuw gedrag. We staan onder andere stil bij hoe de leidinggevende zelf omgaat met stress en minder aangename emoties en wat dit zou kunnen betekenen voor de medewerkers. Niet enkel persoonlijke hinderpalen kunnen aan bod komen, ook uitdagingen voor het team, de organisatie, …

Tijdsinvestering
2 à 6 sessies (3 workshops, 2 à 3 coachings) van een halve dag, gespreid over enkele maanden.
We kiezen bewust voor deze formule omdat een gedragsverandering enkel kan gebeuren als het geleerde over een langere periode wordt aangeboden.

Praktisch

Contact Alimento

Ils Stevens

Adviseur
0476 91 08 42
Terug naar boven