Samenvatting
Als je de eigenschappen, competenties en taken van je medewerkers als uitgangspunt neemt, kan je mensen op hun gemak stellen, hen uit hun comfortzone halen en hen tot verbluffende resultaten brengen.

Doelgroep
Iedereen

Doelstelling

 • Hoe rust in je hoofd krijgen door stressoren aan te pakken?
 • Principes van tijdbeheer kunnen toepassen om rust in je hoofd te krijgen
 • Weerbaarheid verhogen

Inhoud

 • Wat is stress?
  • Positieve en negatieve stress
 • Oorzaken van stress
 • Wat zijn mijn stressoren?
 • Aanpak van de oorzaken van stress
  • Cirkel van beïnvloeding vergroten door pro-actief te reageren
  • Niet beïnvloedbare zaken kunnen los laten
 • Principes van tijdbeheer
 • Tijdaxioma’s
 • Onze prioriteiten
 • Prioriteiten kunnen stellen
 • Agendabeheer
 • Praktisch gebruik outlook
 • Tijdrovers
  • Herkennen
  • Vermijden
  • Efficiënt mee omgaan
   • E-mail
   • Vergadering / werkoverleg
   • Onaangekondigde bezoekers / collega’s
   • Werkplaats
   • Telefoon
   • Delegeren
 • Weerbaarheid verhogen
  • Opkomen voor jezelf
  • Nee zeggen
  • Aandringen
  • Omgaan met patstellingen

Werkvorm
De resultaten van deze vragenlijst geven een gestructureerd beeld van de sterktes en de te verbeteren punten van de deelnemers. Tijdens de opleiding wordt er – telkens wanneer een hoofdstuk wordt afgesloten – aan de deelnemers gevraagd om concrete acties te omschrijven m.b.t. de te verbeteren punten. Deze actiepunten kunnen door de coach of directe leidinggevende gebruikt worden om de deelnemer te begeleiden naar een beter tijdbeheer.

Duur
2 dagen

Begeleiding
De cursus wordt begeleid door een trainer van Impact

Groepsgrootte
+/- 10 personen

Voorbereiding en voorkennis
De deelnemers ontvangen voor de start van de opleiding een vragenlijst met 90 stellingen waarbij zij zichzelf mogen scoren m.b.t. negen verschillende rubrieken:

 • Zelfmanagement: planning – het stellen van prioriteiten – zelfdiscipline
 • Praktische werkorganisatie: bureau-organisatie – telefoneren – vergaderen
 • Omgang met derden: nee-zeggen & assertiviteit – delegeren – het gebruik van e-mail

De antwoorden worden bezorg aan IMPACT en wij zetten het resultaat grafisch uit op een scoreblad.
De deelnemers ontvangen de feedback van deze vragenlijst op de eerste opleidingsdag.

Praktisch

Contact Alimento

Ils Stevens

Adviseur
0476 91 08 42
Terug naar boven