Samenvatting
De drivers achter inzetbaarheid zijn vaak ook de drivers achter verzuim. De doelstelling van de opleiding is dan ook om thema’s als verzuim, verloop en tevredenheid vanuit een andere invalshoek te bekijken.

Doelgroep
Iedereen

Doelstelling
Je collega’s, bazen, medewerkers, externen op een aanvaardbare manier helpen werkbaarder te werken.

Inhoud

 • Werkbaar werken voor iedereen door
  • Veiligheid te bevorderen
  • Ergonomischer te werken
  • Pesterijen te verminderen
  • Stress reducerend te kunnen werken
  • Sfeer te bevorderen
 • Wat is gedeelde waakzaamheid?
 • Welke voordelen biedt dit?
 • COACHen van mekaars gedrag (Cultiveren – observeren – analyseren – communiceren – HELPEN)
 • Juiste gedrag van collega’s positief bevestigen
 • Hoe gedrag van een collega, baas, medewerker, externe, … positief bijsturen?
 • Hoe aanvaardbaar feedback geven?
 • Hoe op een assertieve manier aangeven dat dat gedrag voor jou niet kan
 • Nee zeggen op een aanvaardbare manier
 • Correct kunnen aandringen

Werkvorm
Praktische oefeningen
Cases uit hun eigen omgeving, op maat van de deelnemers

Duur
1 dag

Begeleiding
De cursus wordt begeleid door een trainer van Impact

Groepsgrootte
+/- 10 personen

Voorbereiding en voorkennis
Samen met de verantwoordelijke zal de trainer cases verzamelen die bruikbaar zijn voor de opleiding

Praktisch

Contact Alimento

Ils Stevens

Adviseur
0476 91 08 42
Terug naar boven