Samenvatting
Een preventieadviseur moet steeds op hoogte blijven van de wettelijke verplichtingen en wijzigingen op het vlak van preventie en bescherming. Op basis hiervan kan de preventieadviseur het preventiebeleid actualiseren en optimaliseren.

Doelgroep
Preventieadviseurs en/of safety managers

Doelstelling
Wetgeving is permanent in evolutie. Koninklijke Besluiten worden herzien, nieuwe wetteksten worden van kracht,...
Een preventieadviseur heeft naast de dagelijkse taken als coach en begeleider van het interne welzijnsbeleid ook nog de taak om deze snel en voortdurend evoluerende wetgeving nauwkeurig op te volgen en garant te staan voor een correcte vertaling en invoering in de eigen organisatie.
Deze opleiding biedt een permanente bijscholing voor preventieadviseurs.

Inhoud
Een upgrade bestaat uit drie luiken:

  • Luik 1: Nieuwe, recente wetgeving.
  • Luik 2: De preventieadviseur als manager, coach.
  • Luik 3: Praktijkgetuigenissen door preventieadviseurs.

Praktische organisatie
Het bedrijf:

  • Schrijft zich rechtstreeks in bij de lesgever
  • Meldt dat het een voedingsbedrijf is
  • Meldt eventuele wijzigingen (data, deelnemers, ...) en annulaties aan de lesgever. Eventuele annulatiekosten zijn ten laste van het bedrijf.

Praktisch

Locatie
Gent
Hasselt
Herentals
Nazareth
Roeselare
Referentie
IPV/191/43/0706/24517/06
Tussenkomst
Het bedrijf kan 100% van het gefactureerde bedrag (excl BTW) recupereren bij Alimento. Behalve wanneer het bedrijf 100 werknemers of meer telt of behoort tot een groep die in totaal 100 werknemers of meer telt: dan betaalt Alimento 50% terug.
Lesgevers
PreBes
Praktische info
Loonkost - BEV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor BEV (Betaald Educatief Verlof)

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Daniëlle Verlaet

Adviseur
0473/654.284
Terug naar boven