Samenvatting
Deze opleiding geeft leidinggevenden de tools om de gezondheid en het welzijn van medewerkers op een constructieve en preventieve wijze bespreekbaar te maken en steun te verlenen aan medewerkers bij werkgerelateerde stress.

Doelgroep
Alle leidinggevenden van uw organisatie kunnen opgeleid worden in de rol die ze kunnen vervullen in het voorkomen van burn-out bij de medewerkers van hun team. Deze opleiding kan gegeven worden aan uw managementteam, aan kaderleden en supervisors.

Doelstelling
De opleidingen zijn gericht op het vaardiger maken van leidinggevenden in het aandacht besteden aan gezondheid, welzijn van medewerkers en dit op constructieve en preventieve wijze te bespreken. We leren ook hoe ze steun kunnen verlenen aan medewerkers bij werkgerelateerde stress en dit kunnen inbedden in de dagdagelijkse realiteit. Er wordt een praktische leidraad meegegeven waarop ze kunnen terug vallen. Aan de hand van oefeningen wordt er zeer praktisch, concreet en interactief gewerkt (maximaal 12 deelnemers).

Inhoud
Hieronder geven we ons aanbod van volledig programma weer, dit behelst 4 modules met het overzicht van al de vaardigheden die leidinggevenden kunnen opnemen. Op voorhand zullen we aan uw bedrijf voorleggen welke focus er vooral gelegd moet worden en welke keuze op basis daarvan gemaakt wordt om vaardigheden te oefenen. Dus de mogelijkheid bestaat om de modules tesamen of apart aan te bieden
Modules:

 • Module 1
  • Kader rond chronische stress, belangrijkste theoretische kapstokken
  • Praktische tips naar aanpak
  • Zelfzorg bij leidinggevenden
 • Module 2: Primaire preventie
  • Model om stress bespreekbaar te maken alvorens er stress wordt gemeld
  • Tool gebruiken in meetings: teamgerichte aanpak en individuele aanpak
  • Pro-aktief reageren! Erkenning leren geven voor zaken die je niet kan beïnvloeden
 • Module 3: secundaire preventie
  • Herkennen: om welk probleem gaat het? Vicieuze cirkel doorbreken
  • Medewerkers aanspreken op signalen om hen attent te maken op herstellen van balans
  • Medewerker motiveren om balans te laten herstellen
  • Erkenning geven en actief aanpakken door steun te verlenen
 • Module 4: tertiaire preventie
  • Gemotiveerd doorverwijzen naar mensen voor meer steun als het escaleert (intern)
  • Hoe contact houden als medewerker afwezig is,
  • Wat kan leidinggevende doen om herval te voorkomen: re-integratie voorbereiden en plannen

Praktische gegevens

 • Lesgever: master in de psychologie verbonden aan The Human Link bvba en gespecialiseerd in gezondheidspsychologie en werkgerelateerde stressklachten
 • Deze opleiding wordt op maat gemaakt en er wordt op voorhand besproken welke modules er aan bod komen.
 • Materiaal bestaat uit 4 handboeken die aan elke deelnemer bezorgd wordt
 • Syllabus en leidraad als materiaal
 • Duur opleiding: 2 volledige dagen of aparte modules in halve dagen

Praktisch

Contact Alimento

Ils Stevens

Adviseur
0476 91 08 42
Terug naar boven