Doelgroep

 • Kaderleden en bedienden, werkzaam in de zuivelindustrie, die een niet technologische vooropleiding hebben genoten (vb. marketing, administratie, boekhouding, controle, audit, verkoop, aankoop, logistiek, technische dienst, labo, ...).
 • Ook medewerkers van de overheid (voedselagentschap, kenniscentra, …), onderwijs- en onderzoeksinstellingen en andere sectoren betrokken bij de activiteiten van de zuivelsector komen in aanmerking.

Doelstelling

 • De basiscursus zuiveltechnologie geeft een mooie technologische basisopleiding m.b.t. de verschillende processtappen die melk ondergaat voordat een zuivelproduct bij de consument terecht komt.
 • Naast deze technologische aspecten wordt ook aandacht besteed aan hygiëne en kwaliteitszorg in de zuivelindustrie, en aan de nutritionele eigenschappen van zuivelproducten.

Inhoud

 • samenstelling en eigenschappen van de melk
 • nutritionele aspecten van zuivelproducten
 • microbiologische aspecten
 • contaminanten en residuen in zuivelproducten
 • kwaliteit en hygiëne van de melkproductie
 • eerste verwerkingsstappen van melk
 • consumptiemelk & derivaten
 • room, boter en roomijs
 • kaas
 • verse zuivelproducten
 • melkpoeder
 • reiniging en desinfectie
 • voedselveiligheid, HACCP en kwaliteitszorgsystemen

Voor meer inhoudelijke informatie over de opleiding kan u terecht bij Jolien Willems 016/30 07 72, jolien.willems@bcz-cbl.be.

Alimento tussenkomst

 • De opleiding is gratis voor deelnemers PC 118/220 van bedrijven met minder dan of 100 werknemers.
 • De opleiding wordt 50 % terugbetaald voor deelnemers PC 118/220 van bedrijven met meer dan 100 werknemers.

Het bedrijf hoeft zelf geen actie te ondernemen voor het verkrijgen van de tussenkomst.

Praktisch

Locatie
Van der Valck Nazareth-Gent
Referentie
IPV/191/43/2110/36669/01
Tussenkomst
Het bedrijf kan 100% van het gefactureerde bedrag (excl BTW) recupereren bij Alimento. Behalve wanneer het bedrijf 100 werknemers of meer telt of behoort tot een groep die in totaal 100 werknemers of meer telt: dan betaalt Alimento 50% terug.
Startdatum
31/01/2019
Datums
31/01/2019, 07/02/2019, 08/02/2019
Uren
09:00-16:30, 08/02/2019 :09:00-18:00
Lesgevers
Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie - BCZ
Loonkost - BEV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor BEV (Betaald Educatief Verlof)

Contact Alimento

Karl Meuris

Adviseur
0476/490 421
Terug naar boven