Samenvatting
De verschillende processtappen die melk ondergaat voordat een zuivelproduct bij de consument terechtkomt. Speciale aandacht gaat naar hygiëne en kwaliteitszorg in de zuivelindustrie en de nutritionele eigenschappen van zuivel.

Doelgroep

 • Kaderleden en bedienden, werkzaam in de zuivelindustrie, die een niet technologische vooropleiding hebben genoten (vb. marketing, administratie, boekhouding, controle, audit, verkoop, aankoop, logistiek, technische dienst, labo, ...).
 • Ook medewerkers van de overheid (voedselagentschap, kenniscentra, …), onderwijs- en onderzoeksinstellingen en andere sectoren betrokken bij de activiteiten van de zuivelsector komen in aanmerking.

Doelstelling

 • De basiscursus zuiveltechnologie geeft een mooie technologische basisopleiding m.b.t. de verschillende processtappen die melk ondergaat voordat een zuivelproduct bij de consument terecht komt.
 • Naast deze technologische aspecten wordt ook aandacht besteed aan hygiëne en kwaliteitszorg in de zuivelindustrie, en aan de nutritionele eigenschappen van zuivelproducten.

Inhoud

 • samenstelling en eigenschappen van de melk
 • nutritionele aspecten van zuivelproducten
 • microbiologische aspecten
 • contaminanten en residuen in zuivelproducten
 • kwaliteit en hygiëne van de melkproductie
 • eerste verwerkingsstappen van melk
 • consumptiemelk & derivaten
 • room, boter en roomijs
 • kaas
 • verse zuivelproducten
 • melkpoeder
 • reiniging en desinfectie
 • voedselveiligheid, HACCP en kwaliteitszorgsystemen

Praktisch

Contact Alimento

Karl Meuris

Adviseur
0476/490 421
Terug naar boven