Samenvatting
VAPRO-werkplekleren biedt het bedrijf de mogelijkheid om nieuwe kennis en ervaringen die vanuit het optimalisatietraject komen, te borgen in de werkplekopleiding van operatoren en technici.

Doelgroep
Onderhoudsverantwoordelijken, shiftmanagers, productieverantwoordelijke, lijnverantwoordelijken of medewerkers die betrokken zijn bij het organiseren van het onderhoudsgebeuren.
Doelstelling
De toenemende druk op het productieapparaat om en flexibel en kwaliteitsvol en kostenefficiënt te produceren, vertaalt zich in een hoger eisenpakket naar de diverse medewerkers en verantwoordelijken. Veelal worden productiemachines ontworpen voor een bepaalde productiecapaciteit. Maar uiteindelijk blijkt dat de werkelijke output vele malen lager ligt dan wat de machine aankan. Verhoging van de machinesnelheid leidt tot meer productuitval, meer storingen en de vereiste kwaliteit wordt niet gehaald.Wil u het machinerendement of lijnrendement verbeteren dan is inzicht in de verliezen nodig, een gerichte totale aanpak die preventief en gesystematiseerd streeft naar continue verbetering. De technische organisatie en de productorganisatie worden op elkaar afgestemd en geïntegreerd. De operator wordt betrokken bij het proces en werkt aan autonoom onderhoud in nauw verband met de technische specialist.
Diverse modules:
Total Productive Maintenance/ TPM

 • Introductie, de pijlers, voordelen, valkuilen.
 • Autonoom onderhoud, rol van de productie, gepland onderhoud.
 • Praktische implementatie van TPM, masterplan, pilootprojecten.

LEAN, continu verbeteren

 • De functie van eerstelijnsverantwoordelijke, teamgericht werken in de praktijk.
 • 'Lean' produceren - Lean Game, principes van Lean Manufacturing.
 • 5S - Orde en netheid, analyse van het productieproces.
 • Soorten productie-organisatievormen, herkennnen van knelpuntsituaties.
 • Reduceren van tussenvoorraden, benuttigde en niet-benuttigde capaciteit, herkennen van capaciteitsverliezen.

Overall Equipment Effectiveness/ OEE

 • Verliesanalyse, soorten verliezen, berekenen van machinerendement, metingen en verzamelen van gegevens & interpretatie.
 • OEE-berekeningen & verliesanalyse, beschikbare OEE-software, praktisch implementatieplan, verbeterplan en borging van verbeteringen.

SMED, reductie van stilstandtijden

 • SMED methode is mogelijk op omstellingen: van product P naar product Q, kleine wissels: verwisselen van etiket, stikker of folie, productovergangen: van recept R naar recept S.
 • De Maandagopstart na stilstand tijdens het weekend, manuele poetshandelingen.
 • De kracht van de methode ligt in de eenvoud én een teamgerichte aanpak. De uitvoerenden analyseren zelf de bestaande werkmethode én maken verbetervoorstellen. Het draagvlak voor het project is op deze manier zeer groot.

Kaizen

 • Wat is de Kaizen-methodiek? waarom teamgericht verbeteren?
 • Wanneer kaizen gebruiken? kaizen stappen volgens de PDCA cirkel, oorzaak / analyses.
 • Rollen en verantwoordelijken, succesfactoren voor implementatie.

Praktisch

Locatie
Divers
Referentie
IPV/192/47/0607001/01
Tussenkomst
Max. 390 EUR/dag
Tijdsduur
Nog vast te leggen
Lesgevers
Vapro
Praktische info
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven