Samenvatting
Het API PRO-onderhoudssysteem leren kennen en deze visuele onderhoudssoftware als strategische tool in de optimalisatie van de onderhoudsomgeving leren gebruiken.

Doelgroep
Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor onderhoud of beheer van installaties en ondersteunende processen en die de Optiware-onderhoudssoftware wensen te gebruiken.

Doelstelling
Na de opleiding kunnen de cursisten het Optiware -onderhoudssysteem, de visuele onderhoudssoftware, gebruiken als een strategische tool in de optimalisatie van hun onderhoudsomgeving. De opleiding is een combinatie van klassikale en individuele oefeningen.

Voorkennis:
Basiskennis Windows

Inhoud
Diverse workshops, telkens één lesdag

Niveau 1 – basisopleidingen
Geeft aan nieuwe gebruikers een overzicht van het hoe en waarom van het Optiware –onderhoudssysteem.
Basis API101: inzicht geven in de basisfuncties van het Optiware –onderhoudssysteem.
Onderhoud 1 - API102: een inleiding in onderhoudsbeheer met Optiware, het onderhoudsproces.

Niveau 2 – gevorderde opleidingen
Een diepgaand inzicht in bedrijfsprocessen en functionaliteit en hoe Optiware te gebruiken op een meer geavanceerde manier.

Fundamentals – API200, financiële dimensies, extra functionaliteit van de boomstructuur en de berichtenmodule,

Inspectierondes - API201

Mobiele oplossing - API202

Voorraadbeheer - API204

Inkoopbeheer 1 - API205

Systeembeheer 1 - API206; pas het Optiware-systeem volledig aan de wensen van uw organisatie en gebruikers,

Crystal Reports 1 - API207; eigen rapporten ontwerpen voor Optiware

Integratie - API208; een praktische inleiding in de Optiware import-en exportmogelijkheden,

Niveau 3 – Expertopleidingen

Onderhoud 3 – API301; planning en rapportering in Optiware

Inkoopbeheer 2 – API302; factuurcontrole, contracten

Crystal Reports Workshop - API307: Engelstalige opleiding!

Een praktische workshop om de kennis, opgedaan in cursussen API 207 (Crystal Reports 1) en API 306 (Crystal Reports 2), om te zetten in de praktijk.

Praktisch

Locatie
Divers
Referentie
IPV/231/43/0631/34093/01
Tussenkomst
130 EUR/dag/dlnr (max 390/dag/dlnr voor 3 dlnrs)
Startdatum
Raadpleeg kalender lesgever
Lesgevers
OPTIWARE
Praktische info
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

KMO-Portefeuille

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven
.