Doelgroep
Deze opleiding richt zich naar de milieucoördinator niveau B. De toelatingsvoorwaarden voor de opleiding milieucoördinator B zijn bepaald door de VLAREM wetgeving: personen die een diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardige getuigschriften of certifcaten bezitten.

Doelstelling
Na deze opleiding heeft u een diepgaande kennis van zowel de juridische als de technische aspecten van de milieuproblematiek. U ontvangt bovendien het erkende diploma "Milieucoördinator niveau B".

Inhoud

 • uitgangspunten - achtergronden - basisbegrippen
  • inleiding en grondslagen milieuwetenschappen
  • structuur en opbouw milieuwetgeving (Vlarem I)
  • milieubeleidsvorming en instrumenten van de overheid
  • formulering milieu-eisen (Vlarem II)
  • praktijksessie Vlarem,
 • milieubeheersystemen en taken van de milieucoördinator
  • de integratie van milieuzorg in het bedrijfsbeheer
  • opstarten van een milieuzorgsysteem
  • integratie met integrale kwaliteitszorg
  • controle en handhaving van de milieuvoorwaarden
  • opstellen milieuvergunningsaanvragen
  • monitoring van emissies
  • emissiejaarverslag en administratie
 • taakstelling milieucoördinato
  • preventie bodem- en grondwaterverontreiniging
  • vermijding afvalstromen: opzetten preventieprojecten
  • praktijk metingen en analyses
  • saneringstechnologie
  • interne en externe communicatie
  • beheersingstechniek: afvalwaterbehandeling, rookgaszuivering, geluid
  • preventie, afvalwater, good housekeeping
  • milieu-effectenrapportage (MER)
  • veiligheidsrapportering (VR)
  • energiebeleid
  • bedrijfseconomische aspecten milieubeheer
  • beheersingstechniek
  • praktijk afvalbehandeling en luchtzuivering
  • milieuauditing

Praktisch

Locatie
Divers
Referentie
IPV/191/43/1201/32440/01
Tussenkomst
130 EUR/dag/dlnr (max 390/dag)
Startdatum
Raadpleeg kalender lesgever
Lesgevers
CKZ West-Vlaanderen VZW - AMELIOR
Loonkost - BEV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor BEV (Betaald Educatief Verlof)

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven