Samenvatting
De belangrijkste verplichtingen op het vlak van milieu die een Vlaams voedingsbedrijf moet kennen. Deze verplichtingen worden vertaald naar de praktijk door het systematisch beantwoorden van belangrijke kernvragen.

Doelgroep
Iedereen die regelmatig geconfronteerd wordt met één of meerdere milieuaspecten:
de bedrijfsleider, de productieverantwoordelijke, de onderhoudsverantwoordelijke, de preventieadviseur of een leidinggevende. Dit programma kan eveneens interessant zijn voor een geschoold milieucoördinator die wil profiteren van een ervaringsuitwisseling.

Doelstelling
Deze infosessie omvat de belangrijkste verplichtingen op vlak van milieu die een Vlaams voedingsbedrijf moet kennen. Deze verplichtingen worden vertaald naar de praktijk, dankzij het systematisch beantwoorden van belangrijke kernvragen.
Deze infosessie maakt van de deelnemers geen milieucoördinatoren, maar heeft de ambitie om voldoende achtergrond te verstrekken om met kennis van zaken het werk van de externe milieucoördinator te kunnen opvolgen.

Methode
Deze opleiding legt vooral het accent op de verwachtingen van de wetgever en hoe je daaraan kunt voldoen. De praktische aanpak is de rode draad doorheen deze opleiding zodat de opgedane kennis direct toepasbaar is in uw onderneming. De docent zal vooral het accent leggen op de problemen die hij kon constateren tijdens de begeleiding van bedrijven en tijdens het opmaken van milieuvergunningsaanvragen.

Inhoud
Milieuvergunning, VLAREM I

 • wat betekent Vlarem I?
 • in hoeverre is deze wetgeving van toepassing op mijn bedrijf?
 • hoe moet ik mij in regel stellen: nieuw bedrijf/ uitbreiding bedrijf?
 • tot welke klasse behoort mijn bedrijf?
 • voor hoelang is mijn milieuvergunning geldig?
 • wat bedoelt men met een vergunning op proef/ tijdelijke vergunning?
 • vanaf wanneer moet ik mijn vergunning vernieuwen?
 • wat doe ik bij de verandering van de vergunde toestand?
 • hoe zit het met de koppeling bouwvergunning en milieuvergunning?

Milieuverplichtingen en milieuwetgeving, VLAREM II

 • wat is het verband tussen Vlarem I en II?
 • welke soorten voorwaarden kunnen opgelegd worden?
 • wat doe ik als er iets fout loopt?
 • wat zijn praktisch gezien mijn verplichtingen en welke zijn de normen?
 • heb ik een milieucoördinator nodig?
 • moet ik een jaaremissieverslag maken?
 • moet ik een solventenboekhouding opmaken?

Bodem, VLAREBO

 • wat verstaat men onder Vlarebo-rubrieken?
 • welke zijn de verplichtingen voor mijn bedrijf?
 • welke procedures dienen chronologisch gevolgd te worden?
 • wat moet ik doen of waar moet ik op letten bij aankoop of verkoop en overdracht van eigendommen?
 • wanneer moet ik een bodemonderzoek laten uitvoeren?

Afval, VLAREA1

 • wanneer spreekt men van afvalstoffen?
 • wat legt de wetgeving hieromtrent op?
 • wat betekent dit voor mijn bedrijf?
 • wat houdt het verpakkingsdecreet in?
 • gebruik als secundaire grondstof?

Specifieke verplichtingen

 • welke gevolgen heeft lozing van bedrijfsafvalwater?
 • welke emissiemetingen voor lucht en geur moet ik doen?
 • waar moet ik op letten betreffende geluid?
 • hoe kan ik risico's op explosie reduceren?
 • met welke aangiftes moet ik rekening houden, wanneer moeten die gebeuren?

Praktisch

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven