Samenvatting
Overzicht van de basisbeginselen inzake accijnzen, belangrijke aspecten zoals het verkeer onder de schorsingsregeling ( EMCS ), informatie met betrekking tot heersende tarieven, vrijstellingsgronden enz.

Doelgroep
Administratieve medewerkers en leidinggevenden uit transport, expeditie en logistieke afdelingen, verantwoordelijk voor het beheer van goederenstromen uit de industrie en dienstverlenende logistieke bedrijven

Doelstelling

 • Kostenbesparing door het vermijden van stilstand aan landsgrenzen als gevolg van onvolledig of niet correct ingevulde documenten;
 • Hogere klantentevredenheid: naleven van levertermijnen en verzekeren van leverbetrouwbaarheid;
 • Toegevoegde waarde bieden aan uw klanten door met hen mee te denken rond optimalisatie van de goederen- en informatiestroom;
 • Kennis is macht: sterkere positie tegenover derden (expediteurs, douanebeambten,…);
 • Uitbreiden van kennis van internationale wetgevingen en reglementeringen terzake;
 • Bevorderen van overzicht in complexe informatie.

Inhoud

 • De douane en haar opdrachten
 • Het douane-jargon
 • De marktdeelnemers
 • Het aanbrengen van goederen en toegelaten douanebestemmingen
 • De douaneaangifte
 • Oorsprong
 • Douanetarief
 • Elementen voor de berekening van de rechten + BTW
 • Accijnzen
 • Oefeningen

Praktisch

Locatie
Sint-Niklaas
Referentie
IPV/242/43/0220/25765/01
Tussenkomst
Het bedrijf kan 100% van het gefactureerde bedrag (excl BTW) recupereren bij Alimento. Behalve wanneer het bedrijf 100 werknemers of meer telt: dan betaalt Alimento 50% terug.
Startdatum
16/05/2024
Datums
16/05/2024, 23/05/2024, 30/05/2024
Uren
nog vast te leggen
Lesgevers
BCCL bv
Praktische info

Karin Van Hoegaerden
0477 222 367
info@bccl.be
BCCL bv

Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

KMO-Portefeuille

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Tom De Cock

Adviseur
0474/575846
Terug naar boven