Samenvatting
In het kader van ATEX 137 moeten werkgevers hun personeel informeren over de mogelijke risico’s van gas- en stofexplosies en de getroffen maatregelen.

Doelgroep
Operatoren, onderhoudsmonteurs, ontwerpers, betrokkenen bij bedrijven waar er een risico is voor een gas- of een stofexplosie.

Doelstelling
Werkgevers dienen, in het kader van ATEX 137 hun personeel te informeren over de mogelijke risico’s van gas- en stofexplosies en de genomen maatregelen. De opleiding wordt daarom ook altijd toegespitst op het bedrijf zelf. Een korte rondgang door het bedrijf maakt vaak deel uit van de opleiding.

Inhoud

 • Wat is een stofexplosie/gasexplosie, wat zijn de verschillen met een “gewone" brand. Een en ander wordt toegelicht met demonstraties, bij voorkeur met product van het bedrijf zelf.
 • Explosiegrenzen: hoeveel gas, resp. stof is nodig voor een explosie. Wat betekent dit in de praktijk voor bijvoorbeeld de mogelijkheid van detectie.
 • Ontstekingseigenschappen: ontstekingstemperatuur en ontstekingsenergie, glimtemperatuur, brandgetal, vlampunt. Hoe moeten deze getallen worden geïnterpreteerd: welke ontstekingsbronnen zijn - in een concrete situatie - gevaarlijk.
 • Explosie-effecten (vlamsnelheid, K-waarde, maximale explosiedruk). Hoe verhoudt de maximale explosiedruk zich tot de sterkte van apparatuur en gebouwen.
 • Hoe kunnen explosies worden voorkomen: preventieve maatregelen.
 • Wat zijn de risico’s van elektrische apparaten met betrekking tot gasexplosie en stofexplosie. Wat betekent dit voor de toe te passen apparaten.
 • Wat zijn de risico’s van mechanische vonken en heetlopende apparaten.
 • Hoe ontstaat elektrostatische oplading, welke ontladingsvormen zijn er, welke zijn gevaarlijk en hoe kunnen deze worden voorkomen.
 • Welke maatregelen zijn beschikbaar om de gevolgen van een explosie te beperken, wat zijn de voor- en nadelen.
 • De ATEX richtlijnen: welke richtlijnen zijn er, wat is de achtergrond en wat is de doelgroep;
 • Korte introductie in ATEX 95 (richtlijn 94/9/EG)
 • Wat vraagt ATEX 137 (richtlijn 1999/92/EG) van werkgevers en werknemers.
 • Wat dient er in het explosieveiligheidsdocument te staan.
 • Zonering: wat is het doel, wat zijn de definities, het verschil in benadering bij gas- en stofexplosie.
 • Wat is, volgens ATEX, een aanvaardbaar risico: hoe ver moet je gaan in de te nemen maatregelen.

Praktisch

Contact Alimento

Daniëlle Verlaet

Adviseur
0473/654.284
Terug naar boven