Samenvatting
Tijdens deze eendaagse opleiding ontdek je de nationale en Europese regelgevingen rond voedingscontactmaterialen.
De theorie wordt ruim aangevuld en geïllustreerd door praktische oefeningen en voorbeelden rond migratie, sensorische analyses, alsook een bezoek aan het IBE-BVI lab.

Doelgroep

 • Medewerkers van de afdeling Marketing, Aankoop of Kwaliteit in de voedingsindustrie.
 • Verantwoordelijken voor verpakkingen van voedingsmiddelen.

Doelstelling
Deze opleiding geeft je een overzicht van de gangbare regelgevingen die van kracht zijn met betrekking tot food contact materialen aangevuld door de nodige praktische voorbeelden en oefeningen.

Inhoud
Inleidende principes

 • Wat zijn voedingscontactmaterialen?
 • Het EU principe van reglementering m.b.t. voedingscontactmaterialen
 • Wat is migratie en welke factoren hebben hier invloed op?

Waaraan moet een voedingscontactmateriaal voldoen binnen de EU (deel I)?

 • Overzicht van de actuele Europese wetgeving m.b.t voedingscontactmaterialen
 • De algemene principes van de EU-wetgeving
  • Kaderverordening 1935/2004
  • Verordening 2023/2006 over goede fabricagemethodes

Waaraan moet een voedingscontactmateriaal voldoen binnen de EU (deel II)?

 • Materiaalspecifieke wetgeving/richtlijnen
  • Kunststoffen: Verordening EU 10/2011 en amendementen
  • Papier en karton: Resolutie ResAP (2002) 1 van de Raad van Europa
 • Nationale wetgeving

Hoe aantonen dat een materiaal conform is aan de EU-regelgeving (deel I)?

 • Migratie
  • Hoe wordt migratie gemeten?
  • Praktische oefening: zelf definiëren van de parameters (tijd, temperatuur & simulant) voor een migratietest
  • Hoe interpreteer ik een migratierapport?
  • Sensorische analyses: detecteren van smaak- en geurafwijkingen
  • Bezoek aan het IBE-BVI Labo

Hoe aantonen dat een materiaal conform is aan de EU-regelgeving (deel II)?

 • Verklaring van overeenstemming
  • Wettelijke vereisten
  • Informatie doorheen de keten
  • Praktische voorbeelden

Praktisch

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Ivo Francken

Adviseur voedingstechnologie
Terug naar boven