Samenvatting
Basis voor het juiste gebruik van statistiek voor het uitvoeren van validaties, het bepalen van meetonzekerheden en het borgen van het analytische proces.

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor kwaliteitscoördinatoren, analisten en afdelingshoofden die behoefte hebben om hun basiskennis van statistiek op te frissen of uit te bereiden en die betrokken zijn bij het valideren en borgen van analysemethoden.

Doelstelling
Deze opleiding biedt u een goede basis voor het juiste gebruik van statistiek die nodig is voor het uitvoeren van validaties, het bepalen van meetonzekerheden en het borgen van het analytische proces en de daaruit voort komende resultaten. Uw vaardigheid in het gebruik van statistiek zal toenemen en u kunt dan ook direct na afloop van de opleiding aan de slag in uw labo.

Inhoud

 • Inleiding: waarom en wanneer statistiek?
 • Beschrijvende statistiek, type variabelen, beschrijving van de gegevens, verwachtingswaarden, spreidingsmaten, relaties tussen variabelen
  • Visualiseren van de gegevens: histogram, boxplot, scatter plot, matrix plot,...
 • Verklarende statistiek
  • Populatie vs. steekproef, Functieverdelingen
  • Normaalverdeling
   • Kansberekeningen onder normaalverdeling
   • Centrale limietstelling, t-verdeling, Normaliteitstesten
  • betrouwbaarheidsintervallen
   • Berekenen, interpreteren van betrouwbaarheidsintervallen
   • Invloed van parameters op betrouwbaarheidsintervallen
 • Bepalen van steekproefgrootte
 • Hypothesetesten, Parametrische testen
   • Z-test, One sample t-test, Two sample t-test, Two sample paired t-test
   • Assumpties
  • Niet-parametrische testen
   • 1-sample sign test, 1-sample Wilcoxon test, Mann-Whitney test
 • One way Anova
 • Validatietechnieken
  • Meetonzekerheid, Calibratiesttrategie, Validatietechnieken
   • Validatie mbt selectiviteit (interferentie en matrixeffecten)
   • Validatie mbt capabiliteit (precisie, juistheid, herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid, bepaalbaarheidsgrens, ...)
   • Validatie mbt stabiliteit (Eerste, tweede derdelijnscontrole)
 • Bemonsteringstechnieken

Praktisch

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Ivo Francken

Adviseur voedingstechnologie
Terug naar boven