Samenvatting
Inzicht krijgen in de gezondheidsrisico’s door frequent manueel hanteren van lasten, heffen en tillen. Inzicht verwerven in hoe klachten en letsels kunnen worden voorkomen door risico’s te herkennen en correct te reageren.

Doelgroep
Alle werknemers die rugbelastende activiteiten uitvoeren.

Doelstellingen
De deelnemers verwerven tijdens deze training een inzicht wat de risico’s zijn voor de gezondheid als gevolg van frequent manueel hanteren van lasten, heffen en tillen. Ook krijgen ze inzicht hoe ze klachten en letsels kunnen voorkomen door risico’s te herkennen en correct te reageren (gebruik hulpmiddelen, hulp vragen, juiste werktechnieken toepassen). Er wordt in kleine groepjes gewerkt om de juiste til- en heftechnieken onder de knie te krijgen. Hierbij wordt maximaal aangesloten bij de risico’s in het dagelijk werk. Er wordt gereflecteerd over de eigen werksituatie en de gepaste ‘beste praktijk’. Deze wordt ingeoefend met de deelnemers.

Inhoud

  • Onstaan van gezondheidsklachten
  • Risicofactoren
  • Risico’s vermijden door een goede werkorganisatie
  • Risico’s verminderen door het gebruik van technische hulpmiddelen
  • Correct tilllen en heffen
  • Praktijkoefeningen
  • Individuele coaching

Praktisch

Contact Alimento

Daniëlle Verlaet

Adviseur
0473/654.284
Terug naar boven