Samenvatting
De basisopleiding biedt een overzicht van de grote lijnen van de Welzijnswet, de Codex en het ARAB met als welzijnsdomeinen: arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne, arbeidsgezondheid, ergonomie en psychosociale belasting.

Doelgroep
Elk bedrijf is verplicht om een interne preventieadviseur aan te stellen. In bedrijven met minder dan 20 werknemers kan dit de werkgever zelf zijn.
De opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor preventieadviseurs die geen verplichting hebben tot aanvullende vorming niveau I of II. De opleiding kan ook gevolgd worden door medewerkers van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk en leden van de hiërarchische lijn.

Doelstelling
Volgens de welzijnsreglementering op het werk moet een preventieadviseur voldoende kennis bezitten van de wetgeving inzake veiligheid en welzijn op het werk. De basisopleiding veiligheid preventieadviseur niveau 3 biedt een goede basis om een overzicht te krijgen van de grote lijnen binnen de Welzijnswet, de Codex en het ARAB met als welzijnsdomeinen arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne, arbeidsgezondheid, ergonomie, psychosociale belasting,…
Het programma is praktisch sterk onderbouwd.
Wie de lessen volgt en door middel van een opdracht zijn bekwaamheid aantoont, ontvangt een getuigschrift. De opleiding duurt minimum 32 uur.

Inhoud

  • Aspecten van het welzijn op het werk
  • Takenpakket van de preventieadviseur
  • Organisatie en werking van de interne dienst voor preventie en bescherming
  • Ergonomie
  • Psychosociaal welzijn
  • Brandveiligheid
  • Noodplanning

Praktisch

Locatie
Antwerpen
Brussel
Gent (Zwijnaarde)
Hasselt
Heverlee
Mechelen
Roeselare
Turnhout
Referentie
IPV/202/43/0706/24516/02
Tussenkomst
500 EUR/pers/opl
Lesgevers
IDEWE
Praktische info
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Daniëlle Verlaet

Adviseur
0473/654.284
Terug naar boven