Samenvatting
Snel en doeltreffend handelen bij een brand of incident, brandbestrijding met behulp van eerste interventiemiddelen om de brand onder controle te krijgen, te beperken of indien mogelijk te blussen.

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor iedereen die in zijn of haar loopbaan in contact kan komen met kleine blusmiddelen.

Doelstelling
De doelstelling van deze opleiding is het snel en doeltreffend leren handelen bij een brand of incident, het leren aanvallen van een brand met behulp van eerste interventiemiddelen om hem te omschrijven, te beperken of indien mogelijk te blussen.

Benodigdheden
Voor de praktijkoefeningen voorziet u best een overall of oude kledij (niet synthetische), laarzen, handschoenen en douchebenodigdheden of, beter nog, een vuurbestendige kledij.

Inhoud
Theorie

  • Kennis van het vuur en van de brandklassen
  • Preventiemaatregelen om het ontstaan, de ontwikkeling en de uitbreiding van een brand te voorkomen
  • Rol en opdracht van de interventieploegleden
  • Wat moet men doen bij waarschuwing, alarm, evacuatie

Praktijk

  • Uitleg over de werking van de verschillende blusmiddelen
  • Individuele blusoefeningen op reële vuren met verschillende blustoestellen
  • Het blussen in groep van een brand in een gesloten lokaal

Praktische organisatie
Het bedrijf:

  • Schrijft zich rechtstreeks in bij de lesgever
  • Meldt dat het een voedingsbedrijf is
  • Meldt eventuele wijzigingen (data, deelnemers, ...) en annulaties aan de lesgever. Eventuele annulatiekosten zijn ten laste van het bedrijf.

Praktisch

Locatie
Asse
Referentie
IPV/202/43/0701/24511/04
Tussenkomst
Het bedrijf kan 100% van het gefactureerde bedrag (excl BTW) recupereren bij Alimento. Behalve wanneer het bedrijf 100 werknemers of meer telt: dan betaalt Alimento 50% terug.
Lesgevers
PIVO
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Daniëlle Verlaet

Adviseur
0473/654.284
Terug naar boven