Samenvatting
Deze opleiding geeft de (toekomstige) chauffeur de nodige theoretische en praktische kennis en vaardigheden om het rijbewijs C te behalen voor het vervoer van zaken met een massa van meer dan 7.500 kg.

Doelgroep
Iedere werknemer die een rijbewijs C nodig heeft om zijn functie te kunnen uitvoeren.
Het rijbewijs C is vereist voor alle bestuurders van voertuigen met een maximale toegelaten massa van minstens 3500 kg. Dit rijbewijs laat tevens toe een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa tot 750 kg te trekken.

Doelstelling
De Europese richtlijn 2003/59 betreffende vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs werd omgezet in de nationale wetgeving die in voege treedt op 10/09/2009. Dit houdt in dat elke chauffeur die professioneel bezig is met personen- of goederenvervoer (waarbij het vervoer de voornaamste activiteit is van de chauffeur) houder moet zijn van de zogenaamde vakbekwaamheid, naast het vereiste rijbewijs C. De bedoeling van de vakbekwaamheid is een kwaliteitsniveau te creëren binnen het beroep, niet enkel via een examen voor de toegang tot het beroep (basiskwalificatie), maar tevens via continue opleiding tijdens de uitoefening van het beroep (nascholing – zie verder).
Vanzelfsprekend heeft dit consequenties naar de organisatie van de opleidingen rijbewijs C. Naast de gebruikelijke examens voor het behalen van het rijbewijs, zal een nieuwe kandidaat-chauffeur nu ook moeten slagen voor een examen basiskwalificatie. De examens basiskwalificatie bestaan uit drie theorie- en drie praktijkexamens, die kunnen worden gecombineerd met de examens voor het behalen van het rijbewijs.

Deze opleiding bezorgt aan de (toekomstige) chauffeur de nodige theoretische en praktische kennis en vaardigheden om het rijbewijs C te behalen.

Voorwaarden

 • de cursist moet voldoende Nederlands kunnen lezen en begrijpen om te kunnen slagen in het theoretische examen
 • de cursist moet minstens 18 jaar oud zijn
 • de cursist moet houder van minstens een rijbewijs B zijn
 • de cursist moet vooraf met succes een verplicht gezondheidsonderzoek (incl. oogonderzoek) ondergaan via de arbeidsgeneesheer of de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

Inhoud

 • Theorie en voorbereiding op het theoretische examen
  • verkeersreglementering en wegcode
  • wetgeving op rij- en rusttijden en tachograaf
  • preventief rijgedrag
  • technische en mechanische begrippen van de truck
 • Praktijk
  • controle van de truck
  • correcte bediening van de truck en manoeuvers
  • rijden op de openbare weg
  • economisch en rendabel rijgedrag

Duur van de opleiding

 • De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. Wat het theoretisch gedeelte betreft, is de cursist niet verplicht opleiding te volgen alvorens het theoretisch examen af te leggen. Dit theoretisch examen mag worden afgelegd in een examencentrum naar keuze.
 • Het praktisch rijexamen wordt voorzien na een verplicht praktisch opleidingsgedeelte (min. 8 u).
 • De exacte duur van het theoretisch en praktisch opleidingsgedeelte verschilt naargelang het opleidingscentrum.
 • Gezien de invoering van de basiskwalificatie, zal de examenduur gevoelig toenemen. Naast het gebruikelijke examen voor het behalen van het rijbewijs moet de cursist nu tevens bijkomend drie theoretische en drie praktische examens afleggen.

Praktisch

Contact Alimento

Tom De Cock

Adviseur
0473/654 268
Terug naar boven