Samenvatting
Het ontwikkelen van de basisvaardigheden voor het opvolgen en controleren van verschillende anaerobe afvalwaterzuiveringssystemen en vergistingsprocessen.

Anaerobe afvalwaterzuivering is een performante techniek met enkele belangrijke voordelen, zoals een lage slibproductie, een grote verwerkingscapaciteit in de reactoren en de vorming van biogas. In de praktijk blijkt echter dat een goede opvolging een absolute noodzaak is.

De opleiding behandelt op een concrete manier de principes van anaerobe afvalwaterzuivering. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de opvolging, de procesvoering en de mogelijke oorzaken en beheersing van calamiteiten. Net als bij de opleiding "Opvolging en controle van biologische afvalwater¬zuiveringssystemen" wordt er tijdens de praktische oefeningen met de gegevens van de deelnemers gewerkt om de kennis in te oefenen.
Nieuw is de uitbreiding van het onderdeel anaerobe vergisting, daar de belangstelling voor en de toepassing van deze alternatieve energiebron blijft toenemen.

Doelgroep

  • Operatoren, procesverantwoordelijken en laboratoriummedewerkers betrokken bij de opvolging van anaerobe afvalwater-zuiveringssystemen.
  • Milieuverantwoordelijken die een goed overzicht nodig hebben van de technische mogelijkheden en knelpunten van anaerobe afvalwaterzuiveringssystemen.

Doelstelling
Het ontwikkelen van de basisvaardigheden voor het opvolgen en controleren van verschillende anaerobe afvalwaterzuiverings-systemen en vergistingsprocessen.

Methode

  • presentaties (theorie)
  • data-interpretatie (praktijk)

Inhoud

  • basisprincipes van anaerobe afvalwaterzuivering
  • anaerobe vergisting van afvalstromen
  • uitleg en demonstraties over mogelijke laboratoriumtesten voor het onderzoeken en opvolgen van anaerobe processen
  • practicum data-interpretatie

Na afloop van de cursus ontvangt elke deelnemer een getuigschrift.

Praktisch

Locatie
Gent
Referentie
IPV/191/43/1203/24115/01
Tussenkomst
130 EUR/dag/dlnr (max 390/dag)
Lesgevers
EPAS
Praktische info
Loonkost - BEV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor BEV (Betaald Educatief Verlof)

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven