Samenvatting
Het ontwikkelen van de basisvaardigheden voor het opvolgen en controleren van verschillende biologische afvalwaterzuiveringstechnieken en -systemen.

EPAS organiseert deze succesvolle opleiding al sinds 2005. De opleiding is bedoeld voor mensen die dagelijks betrokken zijn bij de biologische afvalwaterzuivering. We bieden hen de nodige ondersteuning om hun job zo efficiënt mogelijk uit te oefenen.

In de opleiding worden niet alleen de basisprincipes van de biologische afvalwaterzuivering toegelicht, er wordt ook concreet ingegaan op de opvolging, de procesvoering en de mogelijke oorzaken en beheersing van calamiteiten. Tijdens de praktische oefeningen wordt er gewerkt met de gegevens van de deelnemers om de kennis in te oefenen.

Doelgroep

 • Operatoren, procesverantwoordelijken en laboratoriummedewerkers betrokken bij de opvolging van biologische afvalwaterzuiveringssystemen.
 • Milieuverantwoordelijken die een goed overzicht nodig hebben van de technische mogelijkheden en knelpunten van biologische afvalwaterzuiveringssystemen.

Doelstelling
Het ontwikkelen van de basisvaardigheden voor het opvolgen en controleren van verschillende biologische afvalwater-zuiveringstechnieken en -systemen.

Methode

 • presentaties (theorie)
 • laboratoriumtesten (praktijk)
 • data-interpretatie (praktijk)

Inhoud

 • analytische parameters
 • basisprincipes van biologische afvalwaterzuivering
 • anaerobe afvalwaterzuivering
 • slibverwerking
 • laboratoriumtesten
 • data-interpretatie

Na afloop van de cursus ontvangt elke deelnemer een getuigschrift.

Praktisch

Locatie
Gent
Referentie
IPV/231/43/1203/24109/01
Tussenkomst
130 EUR/dag/dlnr (max 390/dag/dlnr voor 3 dlnrs)
Startdatum
Raadpleeg kalender lesgever
Lesgevers
EPAS International
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

KMO-Portefeuille

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven