Samenvatting
Eerstelijnsonderhoud binnen Total Productive Manufacturing (TPM); verliesanalyse en basisonderhoud van machines. Verder worden de drie stappen van autonoom onderhoud voor één machine overlopen.

Doelgroep
Productieverantwoordelijken en hun teams, verantwoordelijken onderhoud en technici

Doelstelling

 • via de methodiek van verbeterteams en een effectieve, onmiddellijke toepassing op een case trachten we productiemedewerkers in basisonderhoudswerkzaamheden in te schakelen, zonder van hen onderhoudstechnici te maken.
 • de verschuiving van onderhoudstaken van de technische dienst naar productie verlicht de druk op de technici. zij spelen zelf een belangrijke rol in deze overdracht.
 • we streven er naar dat de deelnemers in staat zijn het stappenplan ook elders in het bedrijf toe te passen en de prestaties van het machinepark kunnen opvolgen.
 • het programma wordt op maat samengesteld, met als doel een effectieve applicatie van ‘autonoom onderhoud’ op een gekozen machine op de werkvloer, waarbij de deelnemers de juiste aanpak leren om deze later op andere punten in de productie verder te zetten

Methode

 • na een korte workshop zal een kernteam ‘autonoom onderhoud’ dit plan praktisch uitvoeren op een zorgvuldig gekozen machine. dit team wordt stap voor stap op de werkvloer begeleid. in het totaal worden de eerste drie stappen van autonoom onderhoud voor één machine doorlopen.
 • samen met het management wordt voor elke stap een audit ontwikkeld.
 • tijdens het traject worden met het kernteam oee en verliesanalyse opgevolgd.

Inhoud

 • indien eerstelijnsonderhoud u nog weinig zegt, kunnen we voor leidinggevenden/verantwoordelijken een korte introductie opzetten:
 • eerstelijnsonderhoud binnen total productive manufacturing (TPM)
 • verliesanalyse
 • basisonderhoud van machines
 • optimale staat van machines en hoe er te geraken
 • veranderende rol van de machine-operator en de onderhoudsdienst
 • rol van de leidinggevende bij eerstelijnsonderhoud
 • stappenplan voor praktische implementatie van eerstelijnsonderhoud
 • training van operatoren
 • geplande onderhoudstaken van de onderhoudsdienst
 • installatie van nieuwe machines
 • valkuilen
 • weerstanden tegen verandering
 • opvolgen van het effect van eerstelijnsonderhoud
 • praktijk cases

Praktisch

Locatie
Divers
Referentie
IPV/242/43/0631/24069/01
Tussenkomst
150 EUR/dag/dlnr (max 450/dag/dlnr voor 3 dlnrs)
Startdatum
Raadpleeg kalender lesgever
Lesgevers
VINTO
Praktische info
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

KMO-Portefeuille

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven