Samenvatting
Werken in de nabijheid van elektrische installaties die onder spanning (kunnen) staan en het uitvoeren van bepaalde taken houdt reële gevaren in. Een aantal specifieke taken mag enkel door ‘gewaarschuwde’ personen worden uitgevoerd.

Doelgroep
Medewerkers die werken in de nabijheidszone en die dus bij het uitvoeren van hun werk blootgesteld zijn aan de gevaren van elektriciteit: vnl. technici, of medewerkers bij het uitvoeren van welbepaalde
schakelhandelingen, vervangen van zekeringen,...

Doelstelling
Werken in de nabijheid van elektrische installaties die onder spanning (kunnen) staan, en het uitvoeren van een aantal welbepaalde taken, houden reële gevaren in. Een aantal specifieke taken mag slechts uitgevoerd worden door “gewaarschuwde"
personen.
Zodra zich onvoorziene omstandigheden voordoen, moeten deze personen zich in veiligheid brengen en nieuwe instructies vragen. Het kunnen ook personen zijn die werken onder toezicht en de verantwoordelijkheid van vakbekwame personen.

En vooral is en blijft het de verantwoordelijkheid van de “werkgever", om ervoor te zorgen dat zijn werknemers de vereiste kwalificaties hebben.

Voorkennis
Basiskennis van elektriciteit

Inhoud

  • Doel en opvatting van het AREI, algemene informatie en regels om veilig en onder toezicht te kunnen werken in de omgeving van en aan elektrische installaties.
  • Risico’s en gevaren van elektriciteit i.v.m. welbepaalde taken en voor werken in de omgeving van en aan elektrische installaties.
  • Regels voor het werken in de omgeving van en voor welbepaalde taken aan de elektrische installaties in “spanningsloze toestand".
  • Beschermingsmaatregelen tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking, persoonlijke beschermingsmiddelen.

Praktisch

Locatie
Divers
Referentie
IPV/202/43/0602/24033/01
Tussenkomst
130 EUR/dag/dlnr (max 390/dag/dlnr voor 3 dlnrs)
Lesgevers
VINTO
Praktische info
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven